Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.10.2009

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.10.2009 
Tid           : 09:00 - 11:50
Til stede  : 9 representanter
 
Utdelt i møtet:
Brev datert 06.10.09 fra ordfører til Statsminister Jens Stoltenberg. 
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 103/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 104/09 Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS

Saksframlegg

vedlegg

Protokoll
PS 105/09 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.30.09.2009

Saksframlegg 

Protokoll
PS 106/09 Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe

Saksframlegg 

Protokoll
PS 107/09 Vurdering av alternativer for utsending til politiske møter i Verdal kommune

Saksframlegg

vedlegg

Protokoll
PS 108/09 Orientering

 

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 15.10.2009
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja For Bjørn Iversen
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja For Knut Snorre Sandnes
         

Fra administrasjonen møtte

Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

 
 
Sak 106/09 ble behandlet før sak 105/09.

 

PS 103/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 2. oktober 2009 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 2. oktober 2009 godkjennes.

 

 

PS 104/09 Forlengelse av driftsavtale mellom Verdal     Til toppen av siden
kommune og Norsk Kinodrift AS

Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 15.10.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Avtale mellom Verdal kommune og Norsk Kinodrift AS om leie og drift av Verdal kino forlenges med varighet til 31.12.2021, og med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år.

 

 
 
PS 105/09 Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport
     Til toppen av siden
pr.30.09.2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2009  

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling i saken ble utdelt i møtet.
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 106/09 Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement -     Til toppen av siden
oppnevning av arbeidsgruppe

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2009

BEHANDLING:
AP v/Svein Svensson fremmet forslag om at saken utsettes og fremmes til behandling 1. halvdel i 2010.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken utsettes og fremmes til behandling 1. halvdel i 2010.


 

  

PS 107/09 Vurdering av alternativer for utsending til politiske     Til toppen av siden
møter i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2009

BEHANDLING:
AP fremmet forslag om at saken utsettes og legges fram på nytt med en løsning som innebærer full integrering av pc-bruk i formannskapet.  
 
VEDTAK:
Saken utsettes og legges fram på nytt med en løsning som innebærer full integrering av pc-bruk i formannskapet

 

 
 
 
PS 108/09 Orientering
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.10.2009

BEHANDLING:

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 10.02.2022 12:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS