Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.11.2009

Møtested : Konfersansesal, inngang nærmest Borggård., Stiklestad
                    Nasjonale Kultursenter
Dato         : 05.11.2009 
Tid           : 09:00 - 14:00 
Til stede  : 9 representanter
 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 109/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 110/09 Presentasjon av rådmannens forslag til Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2010-2013

Saksframlegg

Protokoll
PS 111/09 Orientering - utbygging av Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall

Saksframlegg 

Protokoll
PS 112/09 Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt

Saksframlegg

Vedlegg 

Protokoll
PS 113/09 Møteplan 2010 - Verdal kommune

Saksframlegg

Vedlegg

Protokoll
PS 114/09 Orientering

 

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 05.11.2009
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
         

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Randi Segtnan Kommunalsjef  
Tone Haugan Kommunalsjef  
Virksomhetslederne    

 
 
Sak 111/09 ble behandlet som siste sak. 
 
 
PS 109/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2009

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15. oktober 2009 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 15. oktober 2009 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 110/09 Presentasjon av rådmannens forslag til Budsjett     Til toppen av siden
for 2010 og Økonomiplan 2010-2013

Saksprotokoll i Verdal Formannskap - 05.11.2009

BEHANDLING:
Rådmann presenterte først sitt forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013, deretter gjennomgikk kommunalsjefene sine områder sammen med virksomhetslederne.
 
Se rådmannens presentasjon her.
Se kommunalsjef Inger Marie Bakkens presentasjon her.
Se presentasjon fra omsorg og velferd her

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS
111/09 Orientering - utbygging av Verdalsøra barneskole,     Til toppen av siden
Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2009  

BEHANDLING:
Møtet ble foreslått lukket i henhold til kommunelovens § 31.1, jfr. offentleglova § 23.3 og forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-5 og 3-6.

Ved votering ble møtet enstemmig lukket.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 112/09 Verdal 2012 - Et nyskapings- og utviklingsprosjekt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2009

BEHANDLING:
Rådmann og ordfører orienterte om saken og presenterte prosjektet.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Saken tas til orientering.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 
 
 
 
 
 
PS
113/09 Møteplan 2010 - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2009

BEHANDLING:
AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:
”Kommunestyretsmøte 22. februar flyttes til 1. mars”.

Det ble først votert over forslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over rådmannens forslag til møteplan med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt. 
  
 
INNSTILLING:
Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2010 vedtas med følgende endring:
Kommunestyrets møte 22. februar 2010 flyttes til 1. mars 2010.
 
 
 
  
 
PS
114/09 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.11.2009

BEHANDLING:
Ingen orienteringer.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 31.01.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS