Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.05.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 06.05.2010 
Tid           : 09:00 - 13:30
Til stede  :  9 representanter

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 042/10 Temadag, Næringsliv

 

Protokoll


 

Oppmøte formannskapets møte 06.05.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Synnøve Hallem DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

 
Det ble i møtet orientert om:

  • Kommunalsjef samfunnsutvikling, Inger Marie Bakken: Bredbånd i øvre Verdal.
  • Ordfører: Prosessen for ansettelse av ny rådmann.
     

Svein J. Svensson fremmet følgende problemstilling:
Mandat arbeidsgruppe delegasjonsreglement. Skal gruppen se på og fremme innstilling på politisk organisering? Problemstilling: Hvem skal det delegeres til? Gruppen utarbeider et brev som blir sendt partiene for diskusjon.
 
 
 
 
PS 042/10 Temadag næringsliv     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.50.2010

BEHANDLING:
Formannskapets møte ble avviklet som en temadag om næringsliv med følgende program:

09.00 – 09.45: Nina U. Tronstad. Aker Verdal – status og fremtidsutsikter.
09.45 – 10.30: Svein Larsen. Verdal Industripark – utfordringer og muligheter.
10.30 – 11.15: Viggo Iversen. Windcluster Mid Norway.
12.00 – 14.00: Bedriftsbesøk hos Byggmester Grande. Lunsj med etterfølgende  orientering om bedriften.

I tillegg ble det gitt følgende orientering:

Svein J. Svensson fremmet følgende problemstilling:
Mandat arbeidsgruppe delegasjonsreglement. Skal gruppen se på og fremme innstilling på politisk organisering? Problemstilling: Hvem skal det delegeres til? Gruppen utarbeider et brev som blir sendt partiene for diskusjon.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 24.06.2010 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS