Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 30.06.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 30.06.2010 
Tid           : 09:00 - 10:00
Til stede  : 9 representanter. Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil i sak 72/10. Til stede 8 representanter.

Endret saksrekkefølge :

  • Sak 69/10, 70/10 og 73/10 ble behandlet til slutt i møtet.

Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 068/10 Godkjenning av møteprotokoll   Protokoll
PS 069/10 Orientering

 

Protokoll
PS 070/10 B-SAK: Tilsetting av rådmann i Verdal kommune

Saksframlegg

Protokoll
PS 071/10 Trippel 09 AS - Intensjonsavtale om tomteareal på Ørin Nord

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 072/10 Innløsning av aksjer i Verdal Boligselskap AS

Saksframlegg

Protokoll
PS 073/10 PE-sak. Godkjenning av forhandlinger om rådmannens lønn 2010

Saksframlegg

Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 30.06.2010
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Jan Arne Solvang FRP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Svein Jørgen Svensson
Anita Karlsen SV Varamedlem Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik
         
Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Rudolf Holmvik Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 068/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.06.2010

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 17. juni 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 17. juni 2010 godkjennes.  
 
 
 
 
 
PS 069/10 Orientering     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.06.2010

BEHANDLING:
Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3
Tomas Iver Hallem reiste følgende spørsmål:  XXX
 
 
 
 
 
PS 07
0/10 B-SAK: Tilsetting av rådmann i Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.06.2010

BEHANDLING:
Sakspapir ble utdelt i møtet.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3, jfr. offentleglovas § 25.

Ordfører orienterte om saken og prosessen.

Ved votering ble ordførers innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
NN ansettes i fast stilling som rådmann i Verdal kommune. 
 
 
 
 
 
PS 071/10 Trippel 09 AS - Intensjonsavtale om tomteareal på Ørin Nord     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.06.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:

  1. Forslag til intensjonsavtale mellom Verdal kommune og Trippel 09 AS godkjennes.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene og håndtere de forhold avtalen krever.

 
 
  
 
PS 072/10 Innløsning av aksjer i Verdal Boligselskap AS     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.06.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Knut Snorre Sandnes fratrådte som inhabil, sitter i styret i Innherred Boligbyggelag. Formannskapet sluttet seg enstemmig til det. Til stede: 8 representanter

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:

  1. I henhold til avtale datert 16.6. 2010 innløses 10 % av aksjene i Verdal boligselskap AS fra Innherred boligbyggelag AL til en pris på kr 500.000.
  2. Innløsningsbeløpet dekkes av kapitalfondet.
     

 
 
 
 
PS 073/10 PE-sak. Godkjenning av forhandlinger om rådmannens lønn 2010     Til toppen av siden 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 30.06.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg og protokoll ble utdelt i møtet.

Rådmannen fratrådte under behandlingen.

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Formannskapet godkjenner protokoll om fastsettelse av rådmannens lønns- og arbeidsbetingelser fra 01.05.2010.  
 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS