Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.08.10

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.08.2010 
Tid           : 09:00 - 12:00
Til stede  : Til stede 8 representanter. Tomas Iver Hallem møtte f.o.m. sak 77/10. Til stede 9 representanter.

Sakliste som Word - protokoll som Word
Sakliste som PDF - protkoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 74/10 Godkjenning av møteprotokoll 30.06.10 Protokoll
PS 75/10 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 - 23 år i Verdal kommune Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 76/10 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 77/10 Legetjenesten i Verdal. Ny organisering Saksframlegg Protokoll
PS 78/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner Saksframlegg
vedlegg 1
vedlegg 2
Protokoll
PS 79/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag Saksframlegg Protokoll
PS 80/10 Roma Verdal AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Palmen Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll
PS 81/10 Orientering - Protokoll
PS 82/10 Oppløsning av Innherred Vekst AS. Fordeling av aksjer Saksframlegg
vedlegg 1
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 19.08.2010
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Nei
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Trine Hallem DNA Varamedlem Ja for Kristin Johanne Hildrum
Sverre Sundfær FRP Varamedlem Ja for Jan Arne Solvang

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  

Sak 75/10 ble behandlet etter sak nr. 76/10.


 

PS 74/10 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
”Protokoll fra møte 30. juni 2010 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. juni 2010 godkjennes.     Til toppen av siden


 

PS 75/10 Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 - 23 år i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ungdomskontakt June Vatne redegjorde for planen

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Planen ”Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 – 23 år i Verdal kommune” vedtas.     Til toppen av siden


 

PS 76/10 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan og skolefagligrådgiver, Heidi Holmen, (presentasjon PDF) orienterte om saken.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Tilstandsrapporten for grunnskolene i Verdal 2009 tas til orientering.
 2. Tiltakene som beskrives i rapporten gjennomføres      Til toppen av siden


 

 

PS 77/10 Legetjenesten i Verdal. Ny organisering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Kommunalsjef velferd var til stede og svarte på spørsmål.

FRP v/Sverre Sundfær fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. Legesentrene i Verdal – med unntak av Vuku legesenter - privatiseres innen 1.5.2011.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Vuku legesenter opprettholdes som det er i dag.


Det ble votert alternativt mellom forslaget fra FRP og driftskomiteens innstilling, der driftskomiteens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak 118/07 vedr. plan for legetjenesten fastholdes. Legesentrene i Verdal privatiseres innen 1.5.2011. Jfr. kommunestyresak 52/10.
 2. Formannskapet får fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene på Stekke og Verdal legesenter.
 3. Det opptas forhandlinger med ett eller flere av legesentrene for etablering av et utekontor i Vuku minimum 2 dager i uka.     Til toppen av siden


 

 

PS 78/10 Søknad om medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune søker om medlemskap i Norsk nettverk av helse og miljøkommuner.
 2. Verdal kommune arbeider videre for å etablere et felles medlemskap i Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner med Verdal/Levanger i kraft av Innherred Samkommune.      Til toppen av siden


 

 

PS 79/10 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 også holdes valg søndag 11. september 2011.      Til toppen av siden

 

 

PS 80/10 Roma Verdal AS - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Palmen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Roma Verdal AS v/Eger M. Sherif, organisasjonsnummer 995 429 578, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ved Palmen Pizzeria ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12.
 2. Eger Muhammed Sherif og Akbari Sisan Vahid godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.      Til toppen av siden


 

 

PS 81/10 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Det ble gitt følgende orienteringer:
Skoleutbygging v/Randi Segtnan – i starten av møtet.
Økonomisk status pr. 30.07.10 v/Arnstein Kjeldsen (presentasjon PDF) – ble holdt etter sak 76/10.     Til toppen av siden

 

 

PS 82/10 Oppløsning av Innherred Vekst AS. Fordeling av aksjer

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.08.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Ved oppløsning av Innherred Vekst AS tilbakeføres andel av aksjekapitalen til Verdal kommune. Verdal kommune tilbyr Verdal boligselskap AS å overta 50 % av Innherred Vekst sine aksjeposter i TFU, OI! og Proneo til pari kurs.     Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2010 09:32 Sist endret: 19.08.2010 15:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS