Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Ekstraordinært formannskap 27.09.2010

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 27.09.2010 
Tid            : 17:00 - 17:10
Til stede   : 9 representanter
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 089/10 Ang. "Brevsaken"

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2 

Protokoll


Oppmøte formannskapets møte 27.09.2010
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
Jan Arne Solvang FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei
John Hermann FRP Varamedlem Ja Møtte for Jan Arne Solvang
Anita Karlsen SV Varamedlem Ja Møtte for Brita Kleven Thorsvik


Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Rudolf Holmvik Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
Lasse Hegge Kontrollutvalgets leder

  
 
 
 
PS 089/10 Ang. "Brevsaken"     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.09.2010

BEHANDLING:
Saksframlegg og vedlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:
Saken tas til etterretning.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 28.01.2011 15:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS