Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.05.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 12.05.2011
Tid            : 09:10 - 11:00 
Til stede   : 9 representanter       

Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 040/11 Godkjenning av møteprotokoll 14.04.2011 Protokoll
PS 041/11 P-sak: Inngåelse av lederavtale med rådmann Jostein Grimstad Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 042/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 12.05.2011
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Ja  
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Nei  
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja  
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Anita Dagrun Steinkjer
         
         
Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 040/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.05.2011

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 14. april godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:.
Protokoll fra møte 14. april godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 041/11 P-sak: Inngåelse av lederavtale med rådmann Jostein Grimstad      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.05.2011

BEHANDLING: 
Rådmann forlot møtet under behandling av denne sak.

Møtet ble lukket i henhold til Kommunelovens § 31.3 – personalsak.

Ordfører orienterte om saken og gjennomgikk forslaget til lederavtale.

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: :
Forslag til lederavtale inngås mellom rådmann Jostein Grimstad og ordføreren på vegne av formannskapet.  
 
 
 
 
PS 042/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.05.2011

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Åpning Vuku oppvekstsenter – gave fra kommunen var et oljemaleri malt av Per Olav Olsen -- et kjempeflott kunstverk. Visuelt framstiller dette Vuku oppvekstsenter sin visjon: ”Alle skal bli sett - Alle skal bli hørt”. 
 • 17. mai – formannskapet har en rolle der.
 • Returmottak – levert anbud ad. Verdal kommunen fra Hoff-gruppen. Får ikke kontrakt her nå – UDI har til opplysning ikke tildelt noen kontrakter i Midt-Norge.
 • Lønnsoppgjør i kommunesektoren avsluttet – lønnsramme på 4, 25 % - 1 % over det vi har budsjettert – ca. 6 mill ekstrautgift for oss. Bør kompenseres noe fra Staten.
 • Kommunebarometeret. Det er gjennomført 3 store undersøkelser i 2010, Borgerundersøkelsen, brukerundersøkelsen og kommunebarometeret. Vi kommer veldig bra ut i 2 av disse, men dårlig ut i kommunebarometeret. Dette bl.a. gjennom de kriterier som er lagt til grunn. Det gjøres et utvalg av kriterier som vektes forskjellig. Kan slå ut heldig/uheldig i forhold til det tilfeldige utvalget av kriterier.

Rådmann orienterte om:

 • Lønnsoppgjørets betydning for Verdal kommune – beregnet til 5,4 mill. for oss. I budsjettet har vi satt av 1,5 mill. til dette, mangler da ca. 3,8 mill. Dette må vi finne dekning på innenfor de rammene vi har.
 • Kommunebarometeret – felles orientering med ordfører.
 • Status skoleutbygging. Det har vært befaring med ansatte med gode tilbakemeldinger. Får en detaljert rapport fra prosjektlederen i formannskapets møte 26. mai.
 • Årsverksutvikling pr. 30.04.11
 • Verdal Næringsforum har skiftet leder – ny leder er Sissel Dahl Bjørgvik.
 • Stedsutviklingsprosjektet – mye grunnlag på plass.
 • Møte med ISK-kommunene , Invest-kommunene og Leksvik kommune om RUP (regional utviklingsplan).
 • Stekke legesenter – enig om kortsiktig leieavtale.
 • Kommuneproposisjonen 2012 blir lagt fram fredag 13. mai
 • 24. mai blir lederskolen avsluttet, har vart i 2 ½ år. Det vil i høst bli en oppfølging med fokus på praktisk ledelse.
 • Fellesmøte Levanger og Verdal om planstrategi.
 • Skjenkepolitikk – prinsipp. Betraktninger ad. de som søker om skjenkebevilling ved enkeltanledning ved store arrangementer, der anledningen ikke er bestemt for den enkelte.
Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 23.07.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS