Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.05.2011

Møtested : Møterom 2. etasje hotellet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 26.05.2011
Tid            : 12:15 - 13:15
Til stede   : 7 representanter       
 

Sakliste som Word - Protokoll som Word  
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 043/11 Godkjenning av møteprotokoll 12.05.2011 Protokoll
PS 044/11 Palermo Verdal AS - søknad om skjenkebevilling ved Palmen Restaurant Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 045/11 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 26.05.2011
Navn Parti Funksjon Møtte Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Nei
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Knut Fortun FRP Varamedlem Ja Møtte for John Hermann
Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  

 
 
 
PS 043/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2011

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 12. mai 2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:. 
Protokoll fra møte 12. mai 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 044/11 Palermo Verdal AS - søknad om skjenkebevilling ved Palmen Restaurant      Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2011

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK: 

 1. Palermo Verdal AS, org.nr. 996 692 248, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk I gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Palmen Restaurant. 
 2. Raad Shihab og Kahram Mahmoud Tamo godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. 
 3. Skjenketider innvilges slik:
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
  Fra kl. 13.00 til kl. 24.00 mandag – torsdag og søndag/helligdag.
  Fra kl. 13.00 til kl. 02.00 fredag og lørdag.
   
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:
  Fra kl. 13.00 til kl. 24.00 mandag – torsdag og søndag/helligdag.
  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00 fredag og lørdag.
   

 
 
 
PS 045/11 Orientering     Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.05.2011

BEHANDLING:
Ordfører orienterte om:

 • Møte med ledelsen i Vømmølfestivalen og Lensmann. Dette er et seriøst og ønsket arrangement med noen utfordringsbilder. 
 • NAV-tall. Stor prosentvis nedgang over hele linjen. Dette viser at de prosjektene vi kjører virker.
   

Ordfører og rådmann orienterte om:

 • Kommuneproposisjon og revidert nasjonalbudsjett ble framlagt fredag forrige uke. Kortversjon er at det er en videreføring av det vi har i dag. Når det gjelder samhandlingsreformen er det en del vridning av ressurser. Lønnsoppgjøret ble dyrere enn antatt, men det er ingen signaler om kompensasjon fra staten.
   

Rådmann orienterte om:

 • Felles kommuneoverlege Verdal og Levanger. Tilbudsbrev utsendt. 
 • Stilling som kommunalsjef Helse og Velferd. 4 søkere. 
 • Kontrollutvalg 24.05.11 var ikke beslutningsdyktig og ble flyttet til 01.06.11.
 • Prosjektet ”Sammen om en bedre kommune”.
 • Skoleutbyggingen.
 • Åpnet Gründercamp Vuku oppvekstsenter onsdag 24.05.
   

Spørsmål fra Brita K. Thorsvik:

 • Eiendomsskatt.
  Det ble vedtatt i forbindelse med økonomiplan og budsjett at det i løpet av våren skulle legges fram en sak for å klargjøre alle forhold rundt beregning av eiendomsskatt. Vil det bli lagt fram i juni-møtet?
   
  Rådmann svarte:
  Vi er ikke i mål med dette og det vil ikke bli lagt fram i sak i løpet av våren. Flere årsaker, bl.a. kapasitet hos Kemneren. Det er mange klagesaker i forbindelse med utskriving på Levanger. Retakstering i Verdal er godt i gang. Jobber også med en brosjyre som skal sendes ut til innbyggerne slik at de blir forberedt og i tillegg kan sjekke ut en del forhold selv.
   
 • Returmottak.
  Alle som søkte har fått avslag og har forstått det slik at det blir en ny runde med utlysning. Hva kan vi gjøre for å få UDI til å se det samme som oss?
   
  Ordfører svarte:
  Vår eneste inngang er plan- og bygningsloven.
   


Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 27.05.2011 10:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS