Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.05.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 02.05.2013
Tid : 09:00 - 12:25
Til stede :  9 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 40/13 Godkjenning av møteprotokoll 18.04.2013 Protokoll
PS 41/13 Innherred Renovasjon: drøfting om innføring av felles gebyr i medlemskommunene, hytterenovasjon og endring av selskapsavtale Protokoll
PS 42/13 Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72 Protokoll
PS 43/13 Skjenkerapport - Deera Restaurant og Bar 01.03.2013 Protokoll
PS 44/13 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 02.05.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei forfall 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Varamedlem Ja Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 Til toppen av siden

 

PS 40/13 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2013

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 18. april 2013 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 18. april 2013 godkjennes.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 41/13 Innherred Renovasjon: drøfting om innføring av felles gebyr i medlemskommunene, hytterenovasjon og endring av selskapsavtale

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2013

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt:


Rådmannen supplerte i forhold til den juridiske vurderingen.

Verdal formannskap gir følgende signal medlemmer i representantskapet til foreslåtte endringer i selskapsavtale Innherred Renovasjon:

Dette er en prosess som må ta lenger tid enn det som er skissert og vi må ha mer kunnskap før vi konkluderer. Dette gjelder både innføring av hytterenovasjon og tallberegning for å unngå krys subsidiering ved evt. innføring av felles renovasjonsavgift.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 42/13 Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2013

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Ved budsjettbehandlingen for 2012 ble Rådmannen pålagt å utrede videre drift ved Arken. Før slik avklaring er tatt blir ikke forsamlingslokalet i Øysteins gate 1 utvidet med kostnader som vist i vurderingen.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 43/13 Skjenkerapport - Deera Restaurant og Bar 01.03.2013

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2013

BEHANDLING:

FRP v/Berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

«Bevillingen til Deera Restaurant og Bar AS inndras i 2 uker (jmf. retningslinjer for reaksjoner, § 2, pkt. 2 og bevillingsvedtak av 7. juni 2012)»

SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

«Bevillingen til Deera Restaurant og Bar AS inndras i 1 uke (jmf. retningslinjer for reaksjoner, § 2, pkt. 2 og bevillingsvedtak av 7. juni 2012)»

Det ble først votert over forslaget fra FRP som falt med 1 mot 8 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget fra SP og rådmannens forslag til vedtak, der SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Bevillingen til Deera Restaurant og Bar AS inndras i 1 uke (jmf. retningslinjer for reaksjoner, § 2, pkt. 2 og bevillingsvedtak av 7. juni 2012).
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/13 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.05.2013

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

  • Lønnsoppgjøret 2013 for kommunal sektor er når ferdig.
  • Det ble i formannskapet 18. april tatt en prinsippdiskusjon i forhold til nye skjenkeplasser i sentrum. Diskusjonen var grei, og det kom fram argument for og i mot. Ut i fra denne prinsippdiskusjonen fattet rådmannen beslutning om å gi avslag om søknad om bevilling for konsert på Minsaas Plass den 22. juni.
    Argumentet for avslaget var at det ikke ønskes å skape en ny festarena i sentrumskjernen. Når det gjelder sentrumskjerne er det brukt logikk der sentrum avgrenses av et ringvegsystem som går rundt sentrum, der betyr at bl.a. Moparken er å regne utenom sentrumskjernen.
    Rådmann har også sett til ruspolitisk handlingsplan og diskusjon i sak om vilkår for skjenkebevillinger som ble behandlet i 2012 når denne skjenkesaken ble behandlet. Har også hatt en del samtaler med lensmann i etterkant i forhold til ruspolitikken i samspillet mellom aktørene.


Kristin Johanne Hildrum orienterte om:

Kommunens arrangement på 1. mai ved krigskirkegården på Ørin. Verdig minnesmarkering som det er verdt å få med seg. Veldig bra at Verdal kommune prioriterer denne markeringen og vedlikeholder plassen.

Etter formannskapets møte ble det gitt orientering om Vinne aktivitetspark v/Ketil Berg.
 Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2013 10:29 Sist endret: 31.10.2014 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS