Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.09.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 03.09.2015
Tid           : 09:00 - 10:20 
Til stede   : 9 representanter


  
  

Sakliste som Word  - Protokoll som Word

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 94/15 Godkjenning av møteprotokoll 20.08.2015 Protokoll
PS 95/15 Utbedring administrasjonsbygg rådhuskvartalet Protokoll
PS 96/15 Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS  Protokoll
PS 97/15 Salg av lokaler til Stekke legesenter  Protokoll
PS 98/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 03.09.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 094/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 20. august 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 20. august 2015 godkjennes.
 

 

PS 095|15 Utbedring administrasjonsbygg rådhuskvartalet Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Oppussing av Herredshuset settes i gang høsten 2015.
 2. Videre bruk og utvikling av byggene i rådhusområdet søkes avklart i økonomiplan 2016 - 2019.
   


   


PS 096/15 Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2015

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møte.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (ca 4,6 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.10.15.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
 4. Før framfesting av flere industritomter på Ørin skal det framlegges en sak vedrørende fastsetting av prisnivå for industritomter.
   

 

 

PS 097/15 Salg av lokaler til Stekke legesenter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Lokalene som i dag leies ut til Stekke legesenter selges etter prisfastsettingen i vedlagt verditakst. Kjøpesum utgjør 4,15 mill.kr. Kjøpesum seksjon 4,1 mill.kr og medisinsk utstyr og inventar 50 000 kr.
 

 

PS 098/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2015

BEHANDLING:  
Rådmann orienterte:

 • Hektisk og mye trykk i organisasjonen. 
   

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 03.09.2015 11:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS