Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.09.2015 - PS 95/15 Utbedring administrasjonsbygg rådhuskvartalet

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2015/5532 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.09.2015 95/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Oppussing av Herredshuset settes i gang høsten 2015.
  2. Videre bruk og utvikling av byggene i rådhusområdet søkes avklart i økonomiplan 2016 - 2019.  
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det har gått lange prosesser for bruk av byggene i rådhusområdet. Dette gjelder Rådhuset, Helsehuset, Herredshuset og Gjensidigegården. Den første nøkkelen i dette er hvordan Herredshuset blir utnyttet. Leder av enhet for samfunnsutvikling og ansatte har gjennomført en prosess som konkluderer med hvilke forbedringer som må gjennomføres for å få mer funksjonelle og bedre kontorfasiliteter, samt forbedringer i måten publikum blir møtt innenfor ytterdøren rent bygningsmessig. Denne prosessen ble startet etter konklusjon om at vi ikke ville få til en funksjonell og egnet plassering av hele enheten i en etasje i Gjensidigegården.

Enhet samfunnsutvikling vil med de foreslåtte utbedringene av Herredshuset få vesentlig bedre lokaler, som også vil ha større kapasitet mht antall kontorplasser enn i dag. Samtidig får vi ivaretatt en av de markante eldre bygningene vi har i sentrum.

Herredshuset:
For Herredshuset er det utarbeidet et enkelt skisseprosjekt for nødvendige utbedringer vedrørende ventilasjon og inneklima for bygget. Skisseprosjektet omfatter følgende arbeider:

  • Nytt ventilasjonsanlegg for 1. og 2 etasje. Eksisterende ventilasjonsanlegg er tenkt benyttet for 3.etasje.
  • Ny varmepumpe erstatter oljekjel i bygget. Eksisterende oljekjel fases ut.
  • Nødvendig oppussing av eksisterende kontorlokaler til 34 arbeidsplasser og 2 mindre møterom.
  • Utbedring av fasader.
     

Kostnad med dette Herredshusprosjektet er stipulert til 6,5 mill. kroner inkl. mva. Det er planlagt å benytte en del egne ansatte til oppussingsarbeidene samt at eksisterende kontormøbler benyttes.

Kostnadene for disse utbedringene er med dette lavere enn tidligere anslått som nødvendig nivå.

Videre prosess:
Som nevnt er første steg å konkludere mht Herredshuset. Når dette er gjort vil rådmannen gå videre med hvordan de kommunale bygningene i rådhusområdet skal utnyttes helhetlig. I dette arbeidet må også den nå heleide Kinogården innlemmes i vurderingene.

Kapasiteten er fullt utnyttet i både Rådhuset og Helsehuset, og med tidens tann har disse bygningene også utbedringsbehov. Spesielt er paviljongen i rådhuset stadig mindre tilfredsstillende.

Pr. i dag er kjeller og 1.etasje i Gjensidigegården ferdigstilt, med godt tilpassede - men strengt utnyttede - lokaler (kontorer, møterom, garderober, medisinalrom mv) for hjemmetjenestene. For å få ferdigstilt 2. og 3.etasje med nødvendige bygningsarbeider og inventar/utstyr påberegnes en ytterligere kostnad på ca 5 mill. kroner inkl. mva. Dette ut fra erfaringstall for utbygging av kjeller og 1.etasje i bygget. Hvilke funksjoner som flyttes inn er avhengig av den helhetlige kabalen, som kan startes opp videre etter konklusjon om Herredshuset.

For øvrig vil salg av Melvoldgården komme som egen sak til kommunestyret senere i høst.

Vurdering:
I gjeldende økonomiplan (2015-2018) er det avsatt 10,0 mill. kroner til ulike tilpasninger av bygg i Rådhuskvartalet. Av dette beløpet er det bevilget 6 mill. kroner i 2015.
Pr. dato er det brukt 2,5 mill. kroner i 2015 på hele rådhuskvartalet, blant annet til nødvendig utskifting av heis i rådhuset og nytt ventilasjonsanlegg i deler av Helsesenteret. Det gjenstår således ca. 3,5 mill. kroner av årets bevilgning og ca. 7,5 mill. kroner av den totale avsetningen til formålet for økonomiplanperioden 2015 - 18.

Den videre «huskabal» vil beslutte hvilke funksjoner som skal være hvor. Hvilke bygningsmessige endringer og forbedringer som følger av dette søkes avklart inn mot økonomiplan 2016 – 19.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.08.2015 13:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS