Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.09.2015 - PS 96/15 Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/5361 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 01.09.2015 63/15
Formannskapet 03.09.2015 96/15

 
Rådmannens innstilling:

 1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (ca 4,6 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.10.15.
   
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
   
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   
 4. Før framfesting av flere industritomter på Ørin skal det framlegges en sak vedrørende fastsetting av prisnivå for industritomter..
   

Vedlegg: 
Ingen.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-poster med Svein Eggen (Transportsentral AS) om tomt og leietaker på ca. 4,6 daa på Ørin sør.

Saksopplysninger:
283/181 er ved siden av eksisterende eiendom som Transporteiendom AS eier. Tomta blir derfor en utvidelse av eksisterende tomt som er på 10 daa. Firmaet har en muntlig opsjon på feste av tomta. De ønsket å ha muligheten for utvidelse av tomta hvis det ble nødvendig, etter å ha opparbeidet og tatt i bruk nabotomta.

Rådmannen ønsker å fremme en vurdering av prisnivået på tomtene som egen sak. Dette er etterspurt av folkevalgte organer også. Prisvurderingen blir gjort med sammenlikning av andre industritomter på Ørin, og en vurdering av dagens festepris på kr. 313 m2 og hva en økning bør være. Slik sak blir fremmet senere i høst, og det blir ikke framfestet flere industritomter før folkevalgt organ har fått sak om vurdering av prisleiet senere i høst.

Vurdering:
SKisse nr 1 Skisse nr. 2

Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri).

Rådmannen anbefaler at Transporteiendom tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området, i og med at firmaet allerede har opsjon på feste. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.08.2015 13:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS