Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 03.09.2015 - PS 97/15 Salg av lokaler til Stekke legesenter

Saksbehandler: Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/5355 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.09.2015 97/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Lokalene som i dag leies ut til Stekke legesenter selges etter prisfastsettingen i vedlagt verditakst. Kjøpesum utgjør 4,15 mill.kr. Kjøpesum seksjon 4,1 mill.kr og medisinsk utstyr og inventar 50 000 kr. 

Vedlegg: 

  1. Forslag kjøpekontrakt Verdal kommune - Stekke legesenter eiendom AS.  
  2. Parkering/arealbeskrivelse tegning
  3. Forslag vedtekter for eierseksjonssameiet
  4. Verditakst Stekke legesenter
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
I kommunestyresak 67/10 fikk formannskapet fullmakt til å foreta seksjonering og evt. salg av legelokalene ved Stekke legesenter.

Det ble fremmet sak 27/11: Vedtak:

  1. Stekke legesenter selges ikke i henhold til framforhandlet kjøpekontrakt.
  2. Rådmann bes framforhandle ny leieavtale ved Stekke legesenter.»
     

Det ble forhandlet ny kontrakt som løper fra 01.01.12, og opphører uten oppsigelse den 31.12.16. I leieperioden kan leietaker skriftlig si opp avtalen med 12 måneders oppsigelse.

Stekke legesenter opplyser at de ønsker å avklare allerede nå om kjøp av eksisterende lokaler, da de har tilbud på andre lokaler.

Kommunen har gjennomført forhandlinger med Stekke legesenter eiendom AS, og en har kommet fram til et kontraktutkast partene er enige om.

Helse og omsorgstjenestene i Verdal kommune har gode erfaringer med Stekke legesenter lokalisert på Stekke. Etter leiekontrakten ble inngått og fram til i dag oppsummerer virksomhetslederne i helse og velferd at Stekke legesenter bidrar til å gi innbyggerne en trygghet på rask medisinskfaglig bistand ved behov. De aller fleste som flytter i leilighet på Stekke, bytter fastlege til en av fastlegene på Stekke legesenter. At beboerne har mulighet til å oppsøke fastlegen ved egen hjelp på grunn av nærhet, understøtter den enkeltes selvhjulpenhet og mestring. Det er også sannsynlig at den enkeltes livskvalitet ivaretas på en god måte når lokaliseringen av legesenteret er slik den er i dag.

Vurdering:
Det er positivt med et legesenter på Stekke, og siden kommunen selv ikke har behov for lokalene i egen tjenesteproduksjon anbefales salg av beskrevne lokaler. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.08.2015 13:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS