Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 04.09.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 04.09.2014
Tid : 09:00 - 10:35
Til stede : 9 representanter 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 66/14 Godkjenning av møteprotokoll 21.08.2014 Protokoll
PS 67/14 Finansreglement Verdal kommune Protokoll
PS 68/14 Skjenkerapport 24.07.14 - Stiklestad Hotell AS Protokoll
PS 69/14 Skjenkerapport 24.07.14 - Deera Restaurant & Bar Protokoll
PS 70/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 04.09.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Kristin Johanne Hildrum
Berit Gustad Nessø DNA Varamedlem Ja Ole Gunnar Hallager
Johannes Rosvold V Varamedlem Ja Berit Musum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utvalgssekr./kons.  


Merknader

Etter møtet – kl 11:00-13:00 - var det orientering og bedriftsbesøk som følger:

Orientering av status for leverandørklyngen olje og gass i Verdal Industripark v/Svein Larsen.Bedriftsbesøk Vitec AS – orientering v/dir. Håvard Haarstad.

 

 

PS 066/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2014

BEHANDLING: 

Spørsmål fra repr. Marit Voll:

Det står i protokollen, under sak 64/14, at møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.4 og 31.5. Skal møter være lukket under valg?

Ordføreren svarte: Møter skal ikke være lukket under valg – og dette møtet ble åpnet igjen før valget. Protokollen endres i forhold til dette.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 21. august 2014 godkjennes med ovennevnte merknad.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 21. august 2014 godkjennes med vedtatte merknad.

 

 

PS 067/14 Finansreglement Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Nytt finansreglement vedtas. Vedlagt rutiner for oppfølging av finansforvaltningen, iverksettes fra vedtaksdato.

   

 

PS 068/14 Skjenkerapport 24.07.14 - Stiklestad Hotell AS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Stiklestad Hotell v/Bjørg Aa. Aksnes gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.5, for brudd på forskrift til alkohollovens § 4-4.

 

 

PS 069/14 Skjenkerapport 24.07.14 - Deera Restaurant & Bar Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2014

BEHANDLING: 
Uttalelse fra Deera ble utdelt i møtet.

Krf v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Skjenkebevillingen ved Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor inndras i to uker, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Krf v/Tor-Petter Abelsen sitt alternative forslag ble Krf sitt forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Skjenkebevillingen ved Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor inndras i to uker, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

 

PS 070/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.09.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen:

  • Har begynt arbeidet med ny tertialrapport – kommer til politisk behandling senere i høst.
  • Den kommunale bilflåten. Leasingperioden har gått ut. Noen gamle biler kjøpes ut og det leases nye.
  • NVE har varslet at kommunens søknad om forlenget frist for høring til konsekvensutredning Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk vil bli innvilget. Saken kommer til folkevalgt behandling senere i år.


Ordføreren:

  • NVE – konsekvensutredning - stor sak. Hadde formøte her 2. september hvor man tok opp en rekke spørsmål. NVE sier det vil bli gitt to utsettelser i forhold til høringsfristen; både Beitlaget og kommunen får forlenget høringsfrist.
  • Gjennomgang av saken om Spelnemnda.
  • Dagens bedriftsbesøk hos Vitec AS – bakgrunnen for besøket. 

 
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 18.02.2021 07:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS