Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 04.09.14 - PS 67/14 -Finansreglement Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2014/5684- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 04.09.2014 67/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagt rutiner for oppfølging av finansforvaltningen, iverksettes fra vedtaksdato.


Vedlegg:

  1. Finansreglement
  2. Finansrutiner
  3. KomRevs uttalelse finansreglement
  4. KomRevs uttalelse finansrutiner

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
Hjemmel i Forskrift om kommuners finansforvaltning §2, og Kommuneloven § 52.

Nytt finansreglement utarbeidet. Reglementet skal vedtas minst en gang i hver valgperiode. Sist vedtatt i 2010. Rådmannen foreslår ingen prinsipielle endringer i reglementet. Endringer som foreslås er:

Krav om at alle lån skal tas opp i norske kroner.En innstramming ved at det ikke lenger er mulig å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån uten at det innhentes konkurrerende tilbud. Hvis det oppstår avvik fra reglementet skal avviket lukkes straks. Jfr Rutiner for finansforvaltning, punkt 5, avvikshåndtering.

Vurdering:
Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. Kommunen skal ikke ha langsiktige finansielle aktiva.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.11.2020 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS