Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.03.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 06.03.2014
Tid : 09:00 - 13:25
Til stede : 8 representanter. Marit Voll gikk under behandlingen av sak 28/14. Til stede 7 representanter

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer:

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 24/14 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.14 Protokoll
PS 25/14 Medlemskap i utmarkskommunenes sammenslutning Protokoll
PS 26/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS Protokoll
PS 27/14 Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk Protokoll
PS 28/14 Orientering
-
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 06.03.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Kristin Johanne Hildrum

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 24/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.03.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 13, februar 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 13, februar 2014 godkjennes.

 

PS 25/14 Medlemskap i utmarkskommunenes sammenslutning  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.03.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Verdal kommune melder seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning.

 

PS 26/14 Ønske om overtakelse av aksjer i Innherred Produkter AS Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.03.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune er villig til å overdra sine aksjer i Innherred Produkter til Fides til pålydende verdi. Beløpet, kr 299.000,- avsettes til ubundet investeringsfond.

 

PS 27/14 Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.03.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune slutter seg til forslaget om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs, påske – og pinseaften samt at det åpnes for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvare butikker på valgdager og dager for folkeavstemning.
 2. Varer som bestilles via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet og utleveringen av disse, foreslås synkronisert med det regelverk som regulerer salgstidene for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, dvs. inntil 4,7 volumprosent alkohol, jfr. alkohollovens § 3-7, slik at utleveringsadgangen blir utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.

 

PS 28/14 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.03.2014

BEHANDLING:
I starten av møtet:

Rådmann orienterte om:

 • Årsmøte i MOT ble avviklet 5. mars 2014 i forbindelse med mestringsdag med konsert på Verdalsøra ungdomsskole. Verdal har vært MOT-kommune siden 2002.
 • Eierstrategi Vekst Torget – blir eiermøte 10. april og da vil eierstrategidokumentet være klart.
 • Havneutvikling – relevant i småbåthavnprosessen.
 • Hvor er vi i forhold til overforbruk 2013?: Storledermøte 11. mars. Naturlig tema der er: Det økonomiske bildet, kommunestyrets forventninger og administrativt delegasjonsreglement.

Tor-Petter Abelsen stilte følgende spørsmål:
Ikke-kommunale barnehager- har vi samme situasjon som i Levanger? I tillegg fått en henvendelse fra en ikke-kommunal barnehage som betaler eiendomsskatt på sine lokaler – blir det en forskjellsbehandling? Er det tatt med i vurderingen?

Rådmann svarte – vi er ikke i samme situasjon som Levanger. Vi har brukt veldig mye tid på dette arbeidet gjennom flere år og er sikker på at vi er på trygg grunn. Kjenner ikke til hele historien når det gjelder beregningen som er lagt til grunn i Levanger. Når det gjelder eiendomsskatt er rådmann usikker, men kommunale bygg er unntatt eiendomsskatt. Rådmann følger opp dette punktet.

Brita K. Thorsvik spurte om:

 • Arbeidsforhold Herredshuset. Høsten 2012 vedtok vi å kjøpe Gjensidigegården. Dette fordi arbeidsforhold på herredshuset hadde gått ut på dato – lurer på hva som skjer i forhold til dette:
   
  Rådmann svarte: Kjøpet er budsjettert – siden da har vi jobbet mye – 1. etasje og kjeller er under ombygging. Hjemmebasert omsorg skal flytte inn der. Det som mangler er møbler – kan ta noen måneder før dette er på plass. Viktig å lage ett miljø for sammenslått enhet. Store kabaler å få sammen for effektiv arealbruk.
 • Rapport HINT – lokale folkevalgte – lokalpolitikkens betingelser. Neste år er det nytt lokalvalg. Vanskeligere å få med folk i politikken og med denne type oppslag motiverer det ikke noe mer å få tak i folk. Kan ordfører sammen med f.eks. gruppeledere gå gjennom rapporten og komme med forslag til forbedringer for lokaldemokratiet?.
   
  Ordfører svarte: Vil ta et initiativ på dette.

Ordfører orienterte om:

 • Leserinnlegg i Verdalingen 1. mars. Minner om at dette er en sak det er svart på, at kommunestyrets medlemmer er tilskrevet enkeltvis fra vedkommende og viser videre til brev til kommunestyrets medlemmer fra ordfører og rådmann. Dette er en enkeltsak som det er helt umulig for oss å håndtere i pressen.
 • Tilbud om befaring vindkraftverk i Bessaker fra E-on. Minner om at man er forsiktig når aktører tilbyr noe som kan oppfattes som goder i forbindelse med noe som det kan bli en beslutningssak på. Kommunens praksis er at vi betaler selv, slik at det ikke kan rettes noen form for mistanke om noe. Rådmann orienterte i fortsettelsen av dette om etiske dilemma. Formannskapet ønsker at det tilskrives kommunestyrets medlemmer om dette. Det ble videre orientert om at dette ikke kommer inn under frikjøpsreglementet for folkevalgte.

Det ble i slutten av møtet gitt følgende orientering:

Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under denne orienteringen. Til stede: 7 representanter.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter kommunelovens § 31.2 med begrunnelse lovbestemt taushetsplikt og kommunelovens § 31.4 hensynet til personvern.

Ordfører orienterte.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket etter kommunelovens § 31.3 med begrunnelse i arbeidstakers tjenstlige forhold. Rådmannen fratrådte.

Rådmannens lønn. Ordfører, varaordfører og Marit Voll er forhandlingsutvalget. Ordfører orienterte om hva som skal ligge til grunn ved vurderingen og ba om innspill/signal.

Protokoll om rådmannens lønn fra forhandlingsutvalget vil bli lagt fram til formannskapet for godkjenning.

Publisert: 28.02.2014 14:26 Sist endret: 09.11.2020 10:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS