Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.03.14 - PS 25/14 - Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/991 - /073

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.03.14 25/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Verdal kommune melder seg inn i Utmarkskommunenes sammenslutning.

Vedlegg:

  1. Brev datert 3. februar 2014 vedlagt vedtekter PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til tidligere orientering av ordfører i formannskapet om denne saken. Verdal kommune har nå mottatt brev fra Utmarkskommunenes Sammenslutning ad. medlemskap.

Utmarkskommunenes Sammenslutning ble stiftet i 1995 og har pr i dag 88 medlemskommuner fordelt på 16 fylker. Formålet er å ivareta kommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter innenfor rammen av en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn.

Rådmannen mener det er flere relevante forhold her for kommunen, ikke minst underutvalget i organisasjonen, Mineralkommunene, som skal sikre medlemskommunenes interesser i alle spørsmål knyttet til mineralutvikling.

Kontingenten er p.t. 32.000,- pr år + mva, som dekkes ved bruk av kommunens midler for næringsarbeid.

Rådmann vil ut fra dette tilrå at Verdal kommune tegner medlemsskap i Utmarkskommunens Sammenslutning.   

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.02.2014 14:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS