Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.03.14 - PS 27/14 - Høring om endringer i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/692 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.03.14 27/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Verdal kommune slutter seg til forslaget om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs, påske – og pinseaften samt at det åpnes for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvare butikker på valgdager og dager for folkeavstemning.
  2. Varer som bestilles via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet og utleveringen av disse, foreslås synkronisert med det regelverk som regulerer salgstidene for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, dvs. inntil 4,7 volumprosent alkohol, jfr. alkohollovens § 3-7, slik at utleveringsadgangen blir utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.


Vedlegg:

  1. Høringsnotat datert 27.01.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 

Ingen

Saksopplysninger:

Helse – og sosialdepartementet har oversendt høringsnotat av den 27.01.2014 om endringer i alkoholloven – åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. Høringsfristen er satt til den 28.04.2014.

Høringsnotatet inneholder forslag om å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs- ,påske- og pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager før folkeavstemning.

Departementet ber også høringsinstansene om å vurdere om det bør gjøres endringer for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet. I dag må utlevering av varer bestilt på nett eller telefon skje i åpningstiden til AS Vinmonopolet. Høringsinstansene er bedt om å vurdere hensiktsmessigheten vedr. dette punkt, eller om utleverer av varene (post/post i butikk) bør stilles fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes andre tidsbegrensninger.

Vurdering:

Alkohollovens § 1-1 beskriver lovens formål. Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. All statistikk tilsier at økt tilgjengelighet gir økt forbruk.

Hovedparagrafen i alkoholloven er uomtvistelig, men vi lever i et samfunn med store endringer og omstillinger i tillegg til at det ikke er begrensninger i loven når det gjelder skjenking av alkohol på nevnte dager. Rådmannen vil etter en totalvurdering tilrå at Verdal kommune slutter seg til høringsnotat fra Helse – og sosialdepartementet av den 27.01.2014 når det gjelder den delen av forslaget som går ut på at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs, påske – og pinseaften. Videre støttes forslaget om å åpne for salg fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning.

Varer som i dag blir bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet må i henhold til dagens regelverk utleveres innenfor statsmonopolets åpningstider. Rådmannen vil foreslå å synkronisere denne utlevering av alkoholholdig drikk med det regelverk som regulerer salgstidene for alkoholholdig drikk i gruppe 1, dvs. inntil 4,7 volumprosent alkohol, jfr. alkohollovens § 3-7, dvs. slik at adgangen blir utvidet til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.02.2014 15:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS