Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.06.13 - PS 61/13 - Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2013/3389 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.13 61/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring.
  2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 400,- pr møte.
  3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr person.
  4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.
  5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saken gjelder fastsettelse av godtgjøring til valgstyrets medlemmer for møter i valgstyret og fastsettelse av godtgjøring til tellemannskaper og stemmestyremedlemmer ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.

Rådmannen vil tilrå at det for møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter ikke ytes særskilt godtgjøring. For møter ellers i valgstyret gis møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte. Videre vil rådmannen tilrå at godtgjøringen til tellemannskaper fastsettes til kr 800,- pr. teller. Det samme beløp tilrås pr. dag til medlemmer i stemmestyrene. For disse ytes i tillegg evt. erstatning for tap i arbeidsinntekt etter gjeldende regulativ.

Satsene er med dette som tidligere.

 

 Til toppen av siden

 

 

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2013 13:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS