Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 08.05.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 08.05.2014
Tid : 13:15 - 14:45
Til stede : 9 representanter. Repr. Tor Petter Abelsen ble innvilget permisjon under sak 38/14. Til stede: 8 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 34/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.03.2014 Protokoll
PS 35/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune Protokoll
PS 36/14 Skjenkerapport 15.03.14 - Deera Restaurant & Bar Protokoll
PS 37/14 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2014 Protokoll
PS 38/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 08.05.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Vara Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Møtessekretær  

 

PS 034/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2014

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20. mars 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte 20. mars 2014 godkjennes.
 
 

PS 035/14 Årsregnskap og årsberetning 2013 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2014

BEHANDLING:
Revisor Terje Wist redegjorde kort for sine kommentarer til revisjonsberetningen.

Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling med følgende resultat:

  • Punkt 1: Enstemmig vedtatt.
  • Punkt 2: Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr. 0,-.
  2. Rådmannens årsberetning for 2013 vedtas.
      

 

PS 036/14 Skjenkerapport 15.03.14 - Deera Restaurant & Bar Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Deera Restaurant & Bar v/Abdul Shakoor gis med dette skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 8-11 og forskriftens § 4-1 og 4-2. 

 

PS 037/14 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2014 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2014

BEHANDLING:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til Kommunelovens § 31.3.
Rådmannen forlot møtet under behandlingen av saken.
Resultat i forhandlingsprotokoll ble lagt fram.
Ordføreren redegjorde for arbeidet som er gjort i forbindelse med saken.
Ved votering ble ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.14. 

 

 

PS 038/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.05.2014

BEHANDLING:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til Kommunelovens § 31 nr. 4 pga hensynet til personvern.

Rådmannen orienterte. 

Til toppen av siden

Publisert: 02.05.2014 08:38 Sist endret: 09.11.2020 10:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS