Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 09.10.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 09.10.2014
Tid : 12:00 - 14:35
Til stede : 9 representanter. Berit Musum fikk permisjon og forlot møtet under sak 83/14. Til stede 8 representanter


Det ble i starten av møtet gitt følgende orientering:


 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 80/14 Godkjenning av møteprotokoll 18.09.2014 Protokoll
PS 81/14 Utviklingsstipend for ungdom Protokoll
PS 82/14 Skjenkerapport 29.08.14 - Deera Restaurant og Bar Protokoll
PS 83/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 09.10.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


 

 

PS 080/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.10.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. september 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 18. september 2014 godkjennes.  


 

PS 081/14 Utviklingsstipend for ungdom  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.10.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Statutter for Utviklingsstipend for ungdom vedtas.
 2. Nytt prisbeløp på Verdal kommunes kulturpris settes til kr 20.000. Statuttene for prisen endres i tråd med dette vedtaket.
 3. Prisbeløp for Utviklingsstipend settes til kr 15.000.  
   

 

PS 082/14 Skjenkerapport 29.08.14 - Deera Restaurant og Bar Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.10.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken utsettes og vil bli fremmet på nytt etter fylkesmannens klagebehandling av inndragningsvedtak ved Deera, formannskapssak nr.69/14 og 79/14.»

Ved votering ble ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken utsettes og vil bli fremmet på nytt etter fylkesmannens klagebehandling av inndragningsvedtak ved Deera, formannskapssak nr. 69/14 og 79/14.

 

 

PS 083/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.10.2014

BEHANDLING: 
Berit Musum fikk permisjon under behandling av denne sak, til stede 8 representanter.

Det ble i starten av møtet gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Skatepark – inngått totalentreprise med Betongpark AS. Målsetting er gjennomført grunnarbeid oktober, antas at dette tar en ukes tid. Antyder videre at betongarbeid tar ca 4 ukers arbeid. Ved gunstig vær kan skateparken være ferdig til jul. Blir det frost antas parken å bli ferdig til våren.
 • Kommuneoverlegen er bedt om å utarbeide risikoanalyse for Ebolasmitte – greit å gjøre noen vurderinger og samle opp de statlige rådene som er utsendt.
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag - Kompetansekraftprosjekt Verdal industripark – kick off 22. oktober på SNK. 9. trinn ungdomsskolen og 2. trinn videregående med foresatte som er målgruppe.
 • Forslag til statsbudsjett 2015 – se presentasjon.
   

Ordfører orienterte om:

 • Kompetansekraftprosjekt Verdal Industripark inn mot RUP – Medstrømsprosjektet.
 • Byer i Midt-Norge 2. og 3. oktober på Ørland.
 • Henvendelse fra ALIN (forening for liberianere i Norge).
   

Pål Sverre Fikse stilte følgende spørsmål:
Utsendt vikarstopp ved bl.a. Reinsholm barnehage – ønsker nærmere orientering om dette, bl.a. konsekvenser for innholdet i tilbudet i barnehagen, gjelder det alle enheter i kommunen?, konkurranse mot private barnehager m.m.

Rådmann svarte:
Dette gjelder alle kommunale barnehager. Det er også beskrevet i tertialrapporten 2. kvartal som skal behandles i formannskapet 16. oktober. Konsekvensen av dette vil være at vi kan komme under den voksentettheten som er satt i budsjettet. Forsvarlighet settes dog alltid over økonomi. Dette tiltaket er nødvendig for å nå det balansekravet vi har for budsjettet 2014. Ukjent hvordan dette er i de private barnehager. Barnehagetilbudet er det som for øvrig scorer høyt i den siste brukerundersøkelsen som er gjennomført. Virkemidler er også innført i de andre virksomhetsområdene – ikke kun virksomhetsområde barnehage

 
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 31.10.2014 13:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS