Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.06.2015 - PS 69/15 1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/3500 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.06.2015 39/15
Formannskapet    

  

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (5 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.784 og 277/318 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.07.2015.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2015).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Ved e-post bekrefter KS Eiendom at de ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse. KS Eiendom AS ønsker å utvide arealet sitt med ca. 3,4 daa. Fra før leier de 5 daa på nabotomta.

Skisse over aktuelt område 

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Tine med naboområder) med arealformål industri/lager.

Rådmannen anbefaler at KS Eiendom AS tilbys å feste arealer på Ørin i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.


   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS