Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.02.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 12.02.2015
Tid : 10:25 - 14:15
Til stede : 8 representanter. Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet etter orientering om regnskap 2014 (før saksbehandling startet) – Til stede: 7 representanter


Det ble i starten av møtet (før saksbehandling) orientert om:

 • Regnskap 2014 v/Arnstein Kjeldsen, økonomienheten
 • Aasen Sparebank v/Bjørn A. Hynne 
   

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 13/15 Godkjenning av møteprotokoll 29.01.2015 Protokoll
PS 14/15 Årsrapport 2014 Verdal kommune Protokoll
PS 15/15 Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye anleggsdeler i motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA Protokoll
PS 16/15 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2014 Protokoll
PS 17/15 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 12.02.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunnsutvikling  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 013/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.02.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29.01.15 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 29.01.15 godkjennes.
  

 

PS 014/|15 Årsrapport 2014 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.02.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Årsrapport 2014 for Verdal kommune tas til orientering.
   

 

PS 015/15 Garanti for spillemidler i forbindelse med bygging av nye anleggsdeler i motorsportanlegget til Kvernmo Motor SA  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.02.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Verdal kommune garanterer for at Kvernmo Motor SA ved eventuell misligholdelse av anlegget tilbakebetaler de tildelte spillemidlene vedrørende motorsportanlegget.
   

 

PS 016/15 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2014  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.02.2015

BEHANDLING:  
SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag:
«Formannskapet savner selskapets vurdering av saken med Deera der Fylkesmannen overprøvde vedtaket om inndragning.»

Ved votering ble rådmannens forslag og forslaget fra SP enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Årsrapport 2014 tas til orientering. Formannskapet savner selskapets vurdering av saken med Deera der Fylkesmannen overprøvde vedtaket om inndragning.
   

 

PS 017/15  Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.02.2015

BEHANDLING:  
Det ble i starten av møtet (før saksbehandling) orientert om:

 • Regnskap 2014 v/Arnstein Kjeldsen, økonomienheten.
 • Aasen sparebank v/Bjørn A. Hynne.
   

Rådmannen orienterte om:

 • Ingen hendelser knyttet til uværet Ole.
 • Ras ved Volden – vegen stengt fra mandags kveld. Starter opp med å fylle opp vegen i dag, men det tar noen dager før hele vegen er reparert. De med bosted ovenfor rasstedet har hatt skolefri i den forbindelse. Hjemmebasert omsorg – en person mottar tjenester – dette håndtert greit. Begrenset skader ellers i Verdal i forbindelse med regnværet.
   

Ole Gunnar Hallager:

 • Meldt om nytt ras i Helgådalen i dag – ovenfor Skjækerfossen.
   

Spørsmål til Ole Gunnar Hallager:

 • Spesialundervisning og fokus. Ble sagt fra rådmann at dette skal rapporteres i tertialrapport, men formannskapet ønsket tettere rapportering enn det. Ber rådmann komme tilbake på neste møte om hvordan dette vil bli fulgt opp.
   

Det ble i slutten av møtet gitt innspill til lønnsforhandlinger og medarbeidersamtale med rådmannen 

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 12.02.2015 15:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS