Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.02.15 - PS 16/15 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2014

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1878 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 12.02.2015 16/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2014 tas til orientering. 

Vedlegg: 
Årsrapport 2014 fra Nokas 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program med sekretariat (rådmannens stab). Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for slag og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det vises for øvrig til rapporten.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.02.2015 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS