Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 12.12.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 12.12.2014
Tid : 09:00 - 11:30
Til stede : 8 representanter


Orienteringer i starten av formannskapets møte:

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 108/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.11.2014 Protokoll
PS 109/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018 Protokoll
PS 110/14 Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015 Protokoll
PS 111/14 Revidering av "Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal" Protokoll
PS 112/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 12.12.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn (rådmann)  
     


 

 

PS 108/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.12.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 20. november 2014 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20. november 2014 godkjennes. 


 

PS 109/14 Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.12.2014

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 vedtas.

 

 

PS 110/14 Revidering av forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager i Verdal kommune 2015
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.12.2014

BEHANDLING:  
Ordføreren fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Saken utsettes.

 

 

PS 111/14 Revidering av "Retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal"  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.12.2014

BEHANDLING:  
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 
De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (ikke flerbrukshall) datert november 2014 vedtas.

 

 

PS 112/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 12.12.2014

BEHANDLING: 
Orienteringer i starten av møtet:

Rådmannen orienterte om:
Møte med sektormyndigheter vedrørende kommunedelplan sentrum. Mange nyttige og viktige innspill knyttet til boligbygging, næringsareal og småbåthavn.

Anne Grete Valbekmo stilte spørsmål om situasjonen rundt tjenester fra boligkontoret.
Kommunalsjef velferd, Anne Kari Haugdal, besvarte spørsmålet
 

  
 
Til toppen av siden





Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 09.01.2015 07:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS