Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 13.02.14 - PS 21/14 - Kontrollutvalget for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2013

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1878 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.02.14 21/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2013 tas til orientering.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Nokas har gjennomført kontrollvirksomheten, frekvens m.m. i henhold til avtalt program med sekretariatet (rådmannens stab) og inngått avtale. Som tidligere år vil vi også i år bemerke at det er prisverdig at Nokas fortsatt har en åpen dialog med ekspeditører og ansvarlige ved salgs-/skjenkestedene slik at man bl.a. kan drøfte aktuelle problemstillinger og i den hensikt kunne oppnå forbedringer av rutinene for salg og skjenking av alkoholholdig drikke.

Det kan videre kommenteres at ved meldte avvik på salgs- og skjenkekontroller er ansvarlige kalt inn til møte med bevillingsmyndighet, jfr. pgf. 2.2. i retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres. Det er også gitt en skriftlig advarsel for avdekt brudd på alkoholloven i 2013.

For øvrig vises til rapporten.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.02.2014 08:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS