Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 13.11.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 13.11.2014
Tid : 13:00 - 13:20 Møtet startet etter møte i arbeidsgruppe (formannskapets medlemmer og gruppeledere fra Venstre og SV).
Til stede : 8 representanter


Før formannskapets møte ble satt ble det avviklet arbeidsmøte med formannskapet og gruppelederne med følgende tema, fra kl. 09.00 til kl. 13.00:

 • Kommunereformen – utredningsalternativ.
 • Økonomiplan og budsjett – her var kommunalsjefene til stede.
   

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 93/14 Godkjenning av møteprotokoll 06.11.2014 Protokoll
PS 94/14 Møteplan 2015 - Verdal kommune Protokoll
PS 95/14 Orientering
-
Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 13.11.2014

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Vara Ja Møtte for Pål Sverre Fikse

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  


 

 

PS 093/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2014

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 06.11.14 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 06.11.14 godkjennes.  


 

PS 094/14 Møteplan 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2014

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til endring:
«Møte i formannskapet fredag 27. februar flyttes til torsdag 26. februar.»

Det ble først votert over endringsforslag fra ordfører som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatt endringsforslag som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2015 vedtas med følgende endring:
  Møte i formannskapet fredag 27. februar flyttes til torsdag 26. februar.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
   

 

PS 095/14 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 13.11.2014

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • De siste dager har vært preget av mange tunge saker som skal opp til politisk behandling, bl.a kommunereformen, vindkraft, kommunedelplaner og økonomiplan/budsjett.
 • En del fra administrasjon og politiske ledelse var observatører og evaluatorer på kriseøvelse i Stjørdal. Dette pga at i oktober 2015 skal den store kriseøvelsen i Nord-Trøndelag være i Verdal.
 • Fått 1,1 mill. i skjønnsmidler til ressurskrevende bruker.
   

Anita Karlsen stilte følgende spørsmål:

 • Ønsker tilbakemelding om hvordan boligkontoret fungerer, utfordringer osv. Får mange tilbakemeldinger fra brukere om at det ikke fungerer, at det ikke er ansatte til stede osv.
   
  Rådmannen svarte: slitt med arbeidsmiljøet siden tidlig i år og det er startet opp prosesser på denne utfordringen som ikke er i mål og ikke gitt resultater ennå. Kontoret som sådan har ikke fått til å levere det som er forventet.
  Tjenestene som boligkontoret utfører vil samordnes med bl.a. saksbehandlerkontorts oppgaver fra våren 2015.
   

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 13.11.2014 14:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS