Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.03.13 - PS 31/13 - Stasjonen Cafe og Bar - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås - line.ertsaas@verdal.kommune.no

Arkivref : 2013/1043 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.03.13 31/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvending fra NAV gis Stasjonen Cafe og Bar, org. nr. 995 452 480, alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 som omsøkt ut inneværende bevillingsperioden til 30.06.2016.

 2. Osman Danisman og Øzlem Øzturk godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

 3. Skjenketider innvilges slik:
  Mandag – lørdag: fra kl. 10.00 til kl. 22.00.
  Søndag/helligdag: fra kl. 11.00 til kl. 21.00.
   
 4. Det må sikres slik at det ikke er direkte utgang fra terrasse og ut til perrong, og at adkomst til og fra lokalet skjer fra Jernbanegata.  
   

 

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
De har søkt under navnet Deilig AS, men har i mellomtiden fått endret navnet i Brønnøysundregistrene til Stasjonen Cafe og Bar AS. Det er fortsatt samme organisasjonsnummer.

Stasjonen Cafe og Bar AS, org.nr. 995 452 480, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved Stasjonen Cafe og Bar AS, Jernbanegata 4, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset området utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 18.02.13 avgitt slik uttalelse:
«Lensmannen har mottatt anmodning om uttalelse for serverings- og skjenkebevilling på nyåpnet sted i Verdal sentrum. Vi stiller oss positive til nyetableringen, men plassering av lokalene er på Verdal togstasjon hvor det jevnlig passerer tog. Sikkerhetsaspektet rundt dette bes vurdert. Vi har ingen innvendinger mot at Osman Danisman blir daglig leder og leder for skjenkebevillingen. Vi har heller ingen innvendinger mot at Øzlem Øzturk blir stedfortreder for daglig leder og stedfortreder for skjenkebevillingen.»

Uttalelse fra NAV vil bli utdelt i møtet. 

Vurdering:
Når det gjelder plassering av lokalene, ber lensmannen om at sikkerhetsaspektet vurderes. Dette understrekes også av rådmannen.

Ut i fra skisser av lokale, er inngangspartiet til serveringsstedet fra Jernbanegata, og ikke fra perrongen. Det er heller ikke på skissen over uteserveringen markert direkte utgang til perrongen. Etablering av serveringssted i stasjonsbygg for tog skjer i flere byer, bl.a. Steinkjer og i Trondheim. Rådmann er ikke kjent med at det er rapportert uheldige hendelser i den sammenheng.

Videre er dette å regne mer som serveringssted enn kun ett skjenkested for alkoholholdig drikk. Det presiseres i vedtaket at det ikke kan være direkte utgang fra terrasse og ut på perrong.

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Stasjonen Cafe og Bar AS med Osman Danisman og Øzlem Øzturk som styrer og stedfortreder for styrer.
   

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.03.2013 14:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS