Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.01.15 - PS 7/15-Kirsten Malmo: Søknad om fritak fra politiske verv resten av valgperioden

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/115 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.01.2015 7/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kirsten J. Malmo om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Thor Bertil Granum rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet for resten av valgperioden 2011-2015.
 3. Ny 4. vara samkommunestyret for resten av valgperioden:
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i skattetakstnemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden:
  Ny 1. vara i utmarksnemnda for resten av valgperioden:. 
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
I brev datert 3. januar 2015 søker Kirsten J. Malmo om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden pga.  studier og fulltidsjobb og at det oppleves vanskelig å ivareta vervene på en god måte i kombinasjon med ovennevnte.

Kirsten J. Malmo er for inneværende periode innvalgt som medlem i følgende utvalg:

 • Kommunestyret.
   

og vara i følgende utvalg:

 • Samkommunestyret.
 • Komite plan og samfunn.
 • Skattetakstnemnd for eiendomsskatt.
 • Utmarksnemnda.
   

Arbeiderpartiet/Kristelig Folkeparti har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Samkommunestyret:
Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Kristin J. Hildrum (AP)
 3. Kjetil Aarstad (AP)
 4. Lennart Johansson (AP)
 5. Anne Grytbakk (AP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Håkon Hafell (KrF)
 2. Torunn Rotmo (AP)
 3. Jonny A. Haugan (AP)
 4. Kirsten J. Malmo (AP)
 5. Kjell W. Sigurdsen (AP)
   

Komite plan og samfunn:
Medlemmer:

 1. Ove Morten Haugan, leder (AP)
 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)
 3. Kjetil Aarstad (AP)
 4. Kristine Nordtømme (AP)
 5. Trine Reitan (AP) 
   

Varamedlemmer:

 1. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 2. Kirsten J. Malmo (AP)
 3. Thor Bertil Granum (AP)
 4. John Sundby (KRF)
 5. Mona Therese Hagerup (AP)
   

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt:
Medlemmer:

 1. Bjørn Kjesbu, leder (AP)
 2. Anne Nordskag (AP)
   

Varamedlemmer:

 1. Kirsten J. Malmo (AP)
 2. Bjørn Bylund (AP)
 3. Arild Stenberg (AP)
   

Utmarksnemnda:

Medlemmer:

 1. Kjetil Aarstad, leder (AP)
 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP)
 3. Tor-Petter Abelsen (KRF) 
   

Varamedlemmer:

 1. Kristen J. Malmo (AP)
 2. Thor Bertil Granum (AP)
 3. Jonny Haugan (AP)
   

Kommunelovens § 15.2 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknad om fritak fra kommunale verv resten av valgperioden imøtekommes.

Felleslista arbeiderpartiet/kristelig folkeparti bes i møte fremme forslag på varamedlem i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.01.2015 08:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS