Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.04.2015 - PS 43/15 Tra Amici Ristorante AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/1530 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.04.2015 43/15

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Tra Amici Ristorante AS, org.nr. 914 838 509, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
   
 2. Pål Benum og Mari Benum godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
   
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl.13.00 til kl. 01.00.
   

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Tra Amici Ristorante AS, org. nr. 914 838 509, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Tra Amici Ristorante AS, Jernbanegata 4, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 23.03.15 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 08.04.15 ingen merknader til søknaden.

Det har til opplysning vært serveringsbevilling og skjenkebevilling i omsøkte lokaler tidligere (Stasjonen Cafe og Bar). Det ble i det vedtaket stilt som vilkår at det må sikres slik at det ikke er direkte utgang fra terrasse og ut til perrong, og at adkomst til og fra lokalet skjer fra Jernbanegata.

Vi har i den forbindelse mottatt utfyllende opplysninger fra søker om behovet for adkomst fra perrongen datert 06.04.15 der det står:
«Viser til telefonsamtale der behovet for inngang mot terrasse og perrongen ble diskutert. Hovedinngangen mot Jernbanegata vil i all hovedsak være den inngangen som brukes. Det kan være aktuelt å servere mat i forbindelse med pendlertrafikk morgen og ettermiddag, og da er det ønskelig også å bruke inngangen fra perrongen. Inngangen fra perrongen vil også fungere som handicapinngang. Håper dette går greit.»

Rådmannen er enig i at inngang fra perrongen fungerer som handicapinngang og at det er nødvendig i forhold til skissert konsept å bruke dette som inngang. Rådmannen slutter seg til forespørselen og vil ikke stille vilkår om at det sikres slik at det er direkte utgang ut til perrongen ved denne bevillingen. Det anmodes om at det ved arrangement på kveldstid, der det er nødvendig med vakthold, sikres slik at det ikke blir direkte utgang til perrongen.

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved, med Pål Benum og Mari Benum som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Begge har til opplysning kunnskapsprøve i alkoholloven.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2015 10:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS