Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.04.2015 - PS 44/15 Deera Verdal AS - søknad om skjenkebevilling

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/8816 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.04.2015 44/15

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Deera Verdal AS, org.nr. 912 413 640, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
   
 2. Ole Martin Michelsen og Man Dinh Viet godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
   
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 – fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3 – fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

Vedlegg: 
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Deera Verdal AS, org. Nr. 912 413 640, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Deera Verdal AS, Nordgata 3, 7650 Verdal. Søknaden gjelder også avgrenset område utendørs.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 06.03.15 ingen merknader til søknaden.

Uttalelse fra NAV Verdal vil bli utlagt i møtet.

Deera Bar & Restaurant har pr i dag skjenkebevilling i lokalene, men pga endring i driftsforholdene (fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap) må det søkes om skjenkebevilling på nytt.

Rådmann vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Deera Verdal AS, med Ole Martin Michelsen og Man Dinh Viet som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Begge har til opplysning kunnskapsprøve i alkoholloven.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.04.2015 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS