Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.05.13 - PS 52/13 - Arild Kvernmo Pedersen - søknad om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2013/2921 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.13 52/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 

 

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arild K. Pedersen om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015.
  2. Nytt medlem i komite plan og samfunn:
     

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Arild K. Pedersen søker i brev datert 25.04.2013 om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden 2011-2015. Søknaden er begrunnet med at han er bosatt og studerer i Trondheim, og da medfører det en del utfordringer å møte på møter i komiteen, som er på dagtid.

Arild K. Pedersen er innvalgt på Høyres liste i komite plan og samfunn, men møter fra 25.04.2013 som uavhengig representant. Høyre har følgende medlemmer/varamedlemmer i komite plan og samfunn:

Medlem:

  1. Arild K. Pedersen (uavhengig)

Varamedlemmer:

  1. Silje Heggdal Sjøvold.
  2. Ann Maj Hovdahl Holmli
  3. Oddbjørg Grønn
     

Kommunelovens § 15 nr. 2 har slik ordlyd:

Ǥ 15. Uttreden. Suspensjon.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra Kvernmos begrunnelser tilrå at søknaden om fritak fra vervet som medlem i komite plan og samfunn imøtekommes.

Høyre bes i formannskapet fremme forslag på medlem i ovennevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene..

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 14:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS