Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.10.13 - PS 84/13 -1721/283/181 - Transporteiendom - Feste av næringsareal Ørin Sør

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref :  2013/6149 - /1721/283/181

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 15.10.13 73/13
Formannskapet 17.10.13 84/13

 

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (10 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.13.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2.).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten..

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post av 20.8.13 fra Verdal Transportsentral SA om tomt og leietaker på ca. 10 daa på Ørin sør.

Saksopplysninger
Ved e-post og tlf. senest 11.9.2013 bekrefter Sjevelås i Verdal Transportsentral SA at de ønsker å feste arealet på vedlagte kartskisse. Leietaker er Transporteiendom, et selskap som er tenkt stiftet når vedtak er bekreftet. Planlagte eiere av selskapet er Frøseth AS og Verdal Transportsentral SA med 50 % hver.

Kartutsnitt nr. 1 over arealet Kartutsnitt 2 over arealet


Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området (Reg.plan Ørin sør med arealformål forretning/industri).

Rådmannen anbefaler at Transporteiendom tilbys å feste arealer på Ørin sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2013 09:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS