Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.10.13 - PS 85/13 - 1721/277/318/3 - Norbetong - Feste av næringsareal Ørin Sør

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2013/6078 - /1721/277/318/3

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 15.10.13 74/13
Formannskapet 17.10.13 85/13

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad fra NORBETONG AS om å feste industritomt (6,5 daa) på Ørin sør, gnr.277/bnr.181/festenr.3 og gnr.277/bnr.321/festenr.2. imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.11.13.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 300 pr.m2)
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
E-post av 11.9.13 fra NorBetong AS om tomt og leietaker på ca. 6,5 daa på Ørin sør.

Saksopplysninger:
Ved e-post og tlf. senest 11.9.13 bekrefter NorBetong AS at de ønsker å leie arealet på 6,5 daa. Arealet er vist på vedlagte kartskisse. NorBetong har i dag avdeling på Venusvegen 9, nabotomta som Midt-Norsk betong eier.

NorBetong AS er en av Norges største ferdigbetongprodusenter med 27 heleide pluss 16 deleide fabrikker fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør.
NorBetong er et datterselskap av HeidelbergCement, en av verdens største ledende produsenter av betong, sement, tilslag og byggematerialer. Totalt har HeidelbergCement virksomhet i over 50 land, og rundt 68.000 ansatte

Kartutsnitt 1som viser arealet Kartutsnitt 2 som viser arealet

Vurdering:
Planlagt virksomhet og bebyggelse er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser for området(Reg.plan Ørin med arealformål industri/lager).

Rådmannen anbefaler at NORBETONG AS tilbys å feste arealer på Øring sør i henhold til søknad og standard festekontrakt for området.

 

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2013 09:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS