Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.10.13 - PS 88/13 - Nytt krisesenter i Nord-Trøndelag

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref :   2012/5086 - /H43

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.10.13 88/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til opprettelse av interkommunalt selskap som selskapsform for det nye Nord-Trøndelag Krisesenter.
   
 2. Verdal kommunestyre godkjenner forslag til selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.
   
 3. Som representanter og vararepresentanter i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS oppnevnes:
  Representant:
  Personlig vararepresentant: 
  Representant:
  Personlig vararepresentant:
   

Vedlegg:
Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Viser til sak 32/12 i Komité mennesker og livskvalitet og sak 83/12 i Verdal formannskap.

På forberedende stiftelsesmøte 17.06.13, fattet kommunene i Nord-Trøndelag et prinsippvedtak om at ny selskapsform for nytt krisesenter i Nord-Trøndelag blir et interkommunalt selskap (IKS), jf lov av 29.01.1999 nr.06 om interkommunale selskap.

Som følge av ovennevnte vedtak skal Verdal kommune oppnevne to representanter til representantskapet. Representantskapet er IKSets øverste myndighet. Kommuner som eier mer enn 5 % i selskapet skal velge to representanter med personlige vararepresentanter. Verdal kommune sin eierandel i selskapet er 10,7 %.

Det er utsendt forslag på selskapsavtale for Nord-Trøndelag IKS, se vedlegg.

Verdal kommune har utarbeidet et tilbud om å være vertskommune for lokalisering av det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag.

Vurdering:
IKS som selskapsform for det nye krisesenteret i Nord-Trøndelag ivaretar eierskap og organiseringen av det interkommunale samarbeidet på en god måte.

Forslag til vedlagte selskapsavtale vurderes som dekkende for de forpliktelser Verdal kommune påtar seg, som følge av dannelsen av Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

Verdal kommunestyre oppnevner to representanter med personlig vararepresentanter til representantskapet.

 
Til toppen av siden 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.10.2013 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS