Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.06.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato : 18.06.2015
Tid : 11:40 - 12:30 
Til stede : 9 representanter. Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet under økonomisk rapportering (før møtet ble satt) – til stede: 8 representanter. Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet under sak 75/15. Til stede 7 representanter


Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Fra kl. 09.40 til kl. 11.10 ble det avviklet møte i lokal styringsgruppe kommunereformen. Formannskapets møte ble satt etter dette møtet.

  
  

Sakliste som Word (rev. 17.06.15) - Protokoll som Word

Sakliste som PDF (rev. 17.06.15) - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 73/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.06.2015 Protokoll
PS 74/15 Søknad om autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter Protokoll
PS 75/15 Orientering
-
Protokoll
PS 76/15 Mulig fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag (utlagt 17.06.15) Protokoll

 

 

Oppmøte formannskapets møte 18.06.2015

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Ove Morten Haugan møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei Brita Kleven Thorsvik møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

 

PS 073/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11. juni 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 11. juni 2015 godkjennes.

 

PS 074/|15 Søknad om autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Verdal kommune ønsker å framstå som en moderne miljø- og industrikommune, med et av landets største industriområde. For kommunen er det en ambisjon å bidra til å synliggjøre at det går an å drive industriell verdiskapning samtidig som man i høy grad ivaretar sentrale miljøverdier «vegg i vegg».

Verdal kommune ønsker autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter velkommen.

  
 

PS 075/15 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2015

BEHANDLING:  
Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

Rådmannen orienterte om:

  • Ferieavvikling.
  • Møtet med VekstTorget om videre strategier.
     

Ordfører orienterte om:

  • Olsok og kronprinsbesøk 24. og 25. juli.
     

Pål Sverre Fikse stilte spørsmål om:
Oppfølging av spørsmål 28.05.15 - Herredshuset og Gjensidigegården – ønsker sak med gjennomgang av status. Når vil den saken komme?
Rådmann svarte – sak vil komme i august. 

 


PS 076/15 Mulig fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Formannskapet i Verdal tar forslag om å starte fusjonsforhandlinger mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland til orientering.

Styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er det kompetente organ til å fatte slik beslutning, og formannskapet i Verdal legger til grunn at de valg som styret gjør er de riktige for en framtidig sterk utdannings- og samfunnsinstitusjon


  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 18.06.2015 17:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS