Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.06.2015 - PS 74/15 Søknad om autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2015/3831 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.06.2015 74/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune ønsker å framstå som en moderne miljø- og industrikommune, med et av landets største industriområde. For kommunen er det en ambisjon å bidra til å synliggjøre at det går an å drive industriell verdiskapning samtidig som man i høy grad ivaretar sentrale miljøverdier «vegg i vegg».

Verdal kommune ønsker autorisasjon av Trondheimsfjorden Våtmarkssenter velkommen.  

Vedlegg:

  1. Trondheimsfjorden Våtmarkssenters søknadsdokuments vedlegg A
  2. Brev fra Verdal kommune til Klima- og Miljødepartementet, 9. januar 2015
  3. Notat fra Fylkesmannens miljøvernavdeling om «Forvaltningens tanker om og behov for Trondheimsfjorden Våtmarksenter»
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Trondheimsfjorden Våtmarkssenters hjemmeside: http://trondheimsfjordenvatmarkssenter.no/

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19. november 2007 reguleringsplan for Ørin nord. I denne planen er det avsatt et areal på 5,5 dekar til våtmarksenter.

Kommunen har videre signalisert at en under visse forutsetninger vil være villig til å stille dette areal kostnadsfritt til disposisjon for etablering av Trondheimsfjorden Våtmarksenter. Tomteprisen på Ørin nord er anslått til å bli minimum kr. 700 – 800 / m2 når området er ferdigstilt.

Kommunen har videre signalisert at vi vil koste all infrastruktur fram til området. Det vil være optimalt å kunne utføre dette arbeidet som ledd i den generelle fremføring av infrastruktur til framtidig industriområde Ørin nord. Verdal kommune vil om ferdigstillelsen av det samlede industriområdet skulle ta noe lengre tid vil kommunen gjøre denne jobben likevel uten kostnad for våtmarksentret.

Til sammen vil kommunens bidrag til tomt og infrastruktur minimum utgjøre minimum kr 5 mill.

Det er søknadsfrist for autorisering av ytterligere et våtmarkssenter 24. juni.

Autorisasjon gis av Miljødirektoratet, som har følgende kortversjon av autorisasjon på sin hjemmeside.

Besøkssenter våtmark
Alle sentre/initiativer som driver informasjonsvirksomhet om våtmark, og oppfyller kriteriene i retningslinjene for autorisasjon som besøkssenter, har mulighet til å søke om autorisasjon.

Autoriserte sentre får støtte til daglig drift etter standardiserte satser.

Verdal kommune har arbeidet sammen med lokale statlige miljøvernmyndigheter og våtmarkssenteret for sterkere posisjonering, slik at autorisasjon er ønsket fra Verdal kommune.

Vurdering:
Verdal kommune ønsker å framstå som en moderne miljø- og industrikommune. For kommunen er det en ambisjon å bidra til å synliggjøre at det går an å drive industriell verdiskapning samtidig som man i høy grad ivaretar sentrale miljøverdier « vegg i vegg». Vi mener også at sakens komplekse og krevende forhistorie fortjener å formidles: Det må være mulig å drive moderne næringsvirksomhet samtidig som man ivaretar internasjonale verneverdier i umiddelbar nærhet.

På denne bakgrunn har Verdal kommune stilt betydelige verdier til rådighet for realiseringen av Trondheimsfjorden våtmarksenter. En oppfatter også lokal industri og næringsliv som positiv til en realisering av et slikt prosjekt der en i grensesnittet mellom Verdal Industripark og verneområdene planlegger å bygge Trondheimsfjorden Våtmarksenter.

Verdal kommune kan gi sterk støtte til Trondheimsfjorden Våtmarkssenters søknad om autorisasjon.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.06.2015 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS