Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.09.13 - PS 75/13 - Verdalsboka "Heimer og folk", Volhaugen - forskuttering av utgivelse

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/4013 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.09.13 75/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  • Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
  • Utsalgspris pr bok settes til kr 350.
  • Utgifter til trykking forskutteres med kr 190.000. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.
     

Vedlegg: 


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger
Bygdeboknemnda har nå ferdig til utgivelse et nytt bind av Verdalsboka i serien "Heimer og folk". Det nye bindet omfatter Volhaugen.
I henhold til tidligere praksis ved utgivelse av bygdebøker har Verdal kommune forskuttert utgiftene til trykking og innbinding. Det har blitt forutsatt at utgiftene dekkes opp ved salg av bøkene. Bygdeboknemnda ber om at samme praksis følges også denne gangen.

Bygdeboknemnda har innhentet pristilbud fra WOW Reklame:
700 stk.                     kr 183.825

Erfaringsmessig påløper det i tillegg noen ekstra omkostninger i forbindelse med utgivelsen. Bygdeboknemnda ber derfor om en forskuttering på kr 190.000.

De forrige bøkene i serien "Heimer og folk" har hatt utsalgspris på kr 350.

Det er i budsjettet for inneværende år ikke avsatt midler til bokutgivelse. Rådmannen vil derfor foreslå at kostnadene ved utgivelsen dekkes ved ekstraordinær bevilgning som forutsettes finansiert ved salg av bøkene.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.09.2013 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS