Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.12.13 - PS 117/13 - Skjenkerapport - Aboteke 09.11.13

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2012/1878 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.12.13 117/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Aboteke Restaurantdrift AS gis med skriftlig advarsel, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, for overtredelse av alkohollovens bestemmelser § 4-4 for overtredelse av tidsgrensene for skjenking av alkohol.

Vedlegg:
Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
Nokas AS har i brev datert 13.11.13 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Aboteke den 09.11.13:

«Kl. 02.25 kom en mann kraftig bygd med svart t-skjorte med skrift og dongeribukse opp fra kjelleren som tok kontakt med en kvinnelig ansatt som sto i baren. Det ble da satt 10 shotglass på et brett og disse ble fylt opp med HotnSweet. Mannen gikk tilbake og ned til kjelleren igjen. Det ble ikke registrert at disse ble betalt for og denne mannen skal tilhørte bandet som spilte denne kveld. En av vaktene sa klart NEI til hun som skjenket."

Ansvarlig for skjenkebevillingen ved Aboteke tok kontakt med kommunen, før rapporten fra vaktselskapet ble mottatt, for å orientere om det som hadde blitt rapportert og observert.

Det ble også tatt kontakt med Aboteke den 18.11.13 for å få en skriftlig uttalelse fra skjenkestedet til rapporten fra Nokas. Vi mottok samme dag følgende hendelsesforløp:

«Kl. var ca 02.20 da NN som var her og spilte denne kvelden spurte NN som også var kveldsansvarlig denne kvelden, om han kunne få seg en shot. Han fikk beskjed fra NN (veldsansvarlig) om at det fikk han ikke da klokken var over 02.00, da vår vanlige prosedyre er at vi ikke serverer noen form for alkohol uansett om det er til bandet osv. NN (fra bandet) gikk deretter opp, hvor NN som var på opplæring denne kvelden, hun var på dette tidspunktet alene bak baren, holdt på å rydde og vaske. Hun skulle vel aldri vært alene, men ingen tenkte på dette da salget var stengt. NN som var kveldsansvarlig var nede og regnet penger.

NN (fra bandet) kom opp bak baren, og sa til NN (som var på opplæring) at han skulle ha 10 tyrkershotter, og at han hadde fått tillatelse av NN (kveldsansvarlig), og at han hadde jobbet her tidligere så dette var ikke noe problem. Han fikk deretter shottene og bar disse ned i kjelleren. Han hadde også spurt om øl, men det hadde en av vaktene fått med seg og stoppet og ga beskjed til NN (fra bandet) om at salget var stengt.»

Dette er en beklagelig situasjon som har oppstått for bevillingshaver og det er ikke med forsett det er skjenket. Situasjonen likevel så alvorlig at rådmann velger å innstille på advarsel når det gjelder tidsbestemmelsene, jfr. Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres § 2.2, da det er bevillingshavers plikt å lære opp sine ansatte i alkohollovens bestemmelser.

 
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.12.2013 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS