Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.12.13 - PS 120/13 - Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/8758 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.11.13 99/13
Formannskapet 19.12.13 120/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Nestleder i spelnemnda fra Verdal kommune for resten av valgperioden 2011-2015:

 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
Søknaden fra Hilde Gunn Slottemo ble utdelt i møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.4.

Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes.

 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.


Saksopplysninger:
Hilde Gunn Slottemo søker i epost datert 19. august 2013 om fritak fra sitt verv som nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

Det vises også til tidligere orienteringer og rådslaging i formannskapet.

Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til bl.a. spelnemnda.

Rådmann tilrår at søknaden imøtekommes og ber formannskapet oppnevne ny nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden 2011-2015.

  
 Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.12.2013 11:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS