Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.03.14 - PS 30/14 - Ressurskommune universell utforming - sluttrapport

Saksbehandler : Kari Gregersen Næss

Arkivref : 2009/710 - /030

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.03.14 30/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Verdal kommune – ressurskommune innen universell utforming. Verbal årsrapport 2013
  2. Verdal kommune – Resultatmål 2013
  3. Erfaringskonferanse « skoler og universell utforming»
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Rapport; «Vurdering av universell utforming ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmebasseng med utearealer» av Trine Presterud Universell utforming AS.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har vært ressurskommune innen universell utforming, Tiltak K1, i regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» i perioden 2009-2013. I perioden 2005-2008 var Verdal kommune pilotkommune innen universell utforming.

Vurdering:
For Verdal kommune var ressurskommuneperioden sammenfallende med en storstilt skoleutbygging. Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og basseng ble planlagt, bygget, innflyttet og evaluert i perioden.
Fokuset på universell utforming var gjennomgående.
På oppdrag gjennomførte Firma Universell utforming AS evaluering og skrev rapport om bygningsmasse og uteområder.
Pilotfylket Nord-Trøndelag og Verdal samarbeidet positivt i perioden, og arrangerte blant annet «Erfaringskonferanse – skoler og universell utforming» på Verdalsøra barne- og ungdomsskole 24. september 2013.

Gjennom høgt fokus på universell utforming i skoleutbyggingen, har bevissthet og kunnskap økt i organisasjonen. Rapporten, utarbeidet av firma Universell utforming, er som en lærebok/ oppslagsverk i arbeidet med renovering og nybygging av kommunal eiendom.

Prosess og gjennomføring av Verdalsøra barne- og ungdomsskole med flerbrukshall og basseng, sendes inn til nasjonal eksempelsamling for gjennomførte prosjekter.

Verdal kommune takker tidligere Miljøverndepartementet, nå Kommunal – og moderniseringsdepartementet, for tilliten vedr status som ressurskommune i perioden 2009-2013.   

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.03.2014 12:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS