Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.08.2015 - PS 93/15 Politisk organisering og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune for valgperioden 2015-2019

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/135 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.08.2015 93/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015 videreføres i valgperioden 2015-2019 med følgende justeringer:

 1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO)
 2. Endring av pensjonsinnmelding – se pkt. 17 i forlag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III.
   

Vedlegg:

 1. Forslag fra nedsatt gruppe til politisk organisering og endringer i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår
 2. Samlet saksframstilling av kommunestyresak 95/11
 3. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015
 4. Forslag til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til pkt. 10 i gjeldende reglement skal reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår tas opp til vurdering før neste valgperiode. Det er også naturlig å se på den politiske organiseringen før ny valgperiode. Det ble i formannskapets møte 30. april 2015 lagt fram saker i formannskapet på dette.

Det ble i formannskapets møte enstemmig vedtatt at sak om folkevalgtes arbeidsvilkår utsettes og behandles på nytt i juni.

I samme møte ble følgende oppnevnt til å gjennomgå den politiske organiseringen før valgperioden 2015-2019:
Gruppelederne i kommunestyret, gruppeleder AP blir leder for gruppen.

Arbeidsgruppen har drøftet forskjellige forslag til organisering og godtgjøring.

Arbeidsgruppens endelige forslag følger vedlagt som vedlegg 1.

I Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår ble det gjort en del prinsipielle endringer ved siste gjennomgang (se vedlegg 2) og rådmannen vil derfor tilrå en videreføring med følgende endringer:

 1. Justering av satsen for tapt arbeidsfortjeneste – justeres i forhold til lønnsvekst i perioden 2011-2015 som er på ca 11 % (gjennomsnitt siste 3 år i kapittel 4 i tariffavtale KS-LO)
 2. Endring av pensjonsinnmelding – se pkt. 17 i forlag til nytt reglement.
 3. Innvandrerrådet føres opp på godgjøring for utvalg under Gruppe III
   

Rådmann har ikke vurdert arbeidsgruppens forslag, og ber om gruppens forslag blir fremmet i formannskapets møte. Rådmannens forslag til innstilling i sak om Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår bør være med – i tillegg til evt. vedtatte forslag fra arbeidsgruppen, da dette er tekniske endringer som i utgangspunktet ikke berører disse forslagene.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2015 13:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS