Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 8/12

Egil Brenne - søknad om alminnelig skjenkebevilling ved Stene spa og kulturgård

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/10359 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.01.12 8/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV gis Egil Brenne, org.nr. 869 256 242, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Stene spa og kulturgård.
  2. Egil Brenne og Åse Stene Brenne godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
  3. Skjenketider innvilges som omsøkt.
     

Vedlegg:
Søknader med vedlegg
Uttalelse fra Nav til søknad om skjenkebevilling ved Stene gård (utdelt i møtet)

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Egil Brenne, org.nr. 869 256 242, søker på fastsatt skjema om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård. Det søkes også om skjenking utendørs på avgrenset område.

Det er søkt om slik skjenketid:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00 alle dager.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00 alle dager.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 04.01.12 uttalt følgende:
“Det er fra politiets side intet hinder for at søknaden innvilges. Det er ikke bemerkninger til søkernes vandel”

Uttalelse fra NAV Verdal er ikke mottatt, men vil bli utdelt i formannskapets møte.

Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV vil rådmannen tilrå at søknaden innvilges som omsøkt, med Egil Brenne og Åse S. Brenne som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 
Pga at denne søknaden er så nært inntil søknadsfrist for ny bevillingsperiode vil den automatisk bli lagt fram for formannskapet på nytt sammen med de andre søknadene. De trenger ikke søke på nytt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.01.2012 11:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS