Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 9/12

Opprettelse av forhandlingsutvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/129 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 19.01.12 9/12
 

Ordførers forslag til vedtak:
Følgende oppnevnes til utvalg for å ivareta rådmannens lønns- og arbeidsvilkår:
Ordfører
Varaordfører

 
Vedlegg:
Ingen

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med inngåelse av lederavtale med rådmannen ble følgende lagt til grunn i formannskaps sak nr. 41/11: Det etableres et politisk forhandlingsutvalg valgt av formannskapet. Ordfører og varaordfører skal fast plass i utvalget. Utvalget ledes av ordføreren.

Saken legges med dette fram for formannskapet som bes oppnevne politisk forhandlingsutvalg i henhold til ovennevnte.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.01.2012 14:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS