Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 12/12

Drøfting - Utenlandsk arbeidskraft og behov for bosetting

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2012/520 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 02.02.2012 12/12
 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Formannskapets medlemmer ble i møte 19.01.12 utfordret til å ta en rolle og bidra til å tilrettelegge i forhold til boligbehovet til utenlandsk arbeidskraft. Medlemmene ble videre bedt om å diskutere problematikken i sine parti og komme med forslag i formannskapets møte 2. februar 2012. Målsettingen for dette arbeidet er å komme fram med en strategi/retningslinjer for bosetting av innleid arbeidskraft som gjør jobben for saksbehandlere/plankomite/næringslivet enklere og mer forutsigbart.

Saken legges med dette fram til drøfting.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 30.01.2012 08:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS