Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

34/12 - Tilstandsrapport voksenopplæring

Tilstandsrapport Møllegata Voksenopplæring 2011

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2012/2114 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Mennesker og livskvalitet
Formannskapet 22.03.2012 34/12
Kommunestyret

 
Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for Møllegata Voksenopplæring 2011 tas til orientering.

Vedlegg:
Tilstandsrapport for Møllegata Voksenopplæring 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Møllegata Voksenopplæring har ansvaret for opplæringen i norsk og samfunnsfag for våre nye landsmenn. Skolen har til enhver tid ca 60 elever fra 20 ulike land. Disse elevene har svært ulik utdannelsesbakgrunn, noen er analfabeter og andre er høyt utdannede mennesker. Opplæringen er organisert i 5 ulike grupper som følger ulik progresjon.

For å lykkes med arbeidet sitt må Møllegata Voksenopplæring samarbeider med flere ulike kommunale etater, de mest sentrale er NAV, Flyktning helsetjenesten og Ressurssenter Oppvekst.

Møllegata Voksenopplæring er også avhengig av et godt og fruktbart samarbeid med næringslivet i Verdal for å få elevene ut i norskpraksis i bedrifter. Dette samarbeidet fungerer svært bra i dag, og er en av nøkkelfaktorene til at Møllegata Voksenopplæring nå lykkes så godt som de gjør med opplæringen sin.

En tredje viktig nøkkelfaktor er å ha lærere med høy kompetanse og lang erfaring innen for fagfeltet sitt.

Vurdering:
En godt fungerende voksenopplæring er en av nøklene til en vellykket integrering, og da er det viktig å sette seg gode og realistiske mål for det arbeidet man utfører.  Møllegata - Voksenopplæring sitt mål er at flest mulig skal bli best mulig i norsk og klare å få til en god tilpasning til det norske samfunnet og komme ut i arbeidslivet. Dette kommer tydelig fram i skolens visjon: ”Et flerkulturelt Verdalssamfunn i harmoni”. 

Dette krever målbevisst arbeid og godt samarbeid med flere instanser i kommunen, ikke minst med NAV og oppvekstsektoren.  At Møllegata Voksenopplæring er på god vei mot å nå sitt mål vises blant annet i det samarbeidet som nå er under utvikling mellom skolen i Verdal og Salusbury WORLD Refugee Centre i London i forhold til å søke EU midler.

Skolen er på god vei og vil fortsette dette arbeidet og etter hvert tallsette sine mål.
Skolen skal bli blant de beste i Trøndelag, det er ett av målene!

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 19.03.2012 17:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS