Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

37/12 - Kommunal garanti

Helgådal IL - søknad om kommunal garanti for banklån

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2012/1956 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 22.03.2012 37/12
Kommunestyret

 
Rådmannens innstilling:

  1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Helgådal idrettslag om kommunal garanti for et lån på kr. 500.000,-.
  2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr. 500.000,- til Helgådal idrettslag i forbindelse med kjøp av tråkkemaskin.
  3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av maksimalt 12 år.
  4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Helgådal idrettslag har innfridd lånet.
     

Vedlegg:
Søknad om kommunal garanti fra Helgådal idrettslag, datert 7. mars 2012.

Saksopplysninger:
Helgådal idrettslag søker om kommunal garanti i form av simpel kausjon på kr.500.000,- til kjøp av tråkkemaskin.
Paragraf 51 i kommuneloven regulerer kommunens muligheter for å gi slik garanti. I utgangspunktet skal slik garanti godkjennes av Fylkesmannen.
Ved garantier av mindre omfang kan det gis bestemmelser om at slike ikke trenger slik statlig godkjenning.

I forskrift til kommuneloven er det gitt bestemmelser som innebærer at garantier lavere eller lik kr. 500.000,- ikke trenger slik statlig godkjenning.
Den garantien som det her søkes om er således gyldig ved en eventuell positiv behandling i kommunestyret.

Vurdering:
Helgådal idrettslag har, og vil også i framtiden ha en viktig samfunnsoppgave med forebyggende virksomhet overfor barn og unge som er bosatt i kommunen. Gjennom denne investeringen vil laget kunne tilrettelegge for enda bedre muligheter for fysisk aktivitet på vinters tid.

Erfaring fra tidligere lignende saker er at det fra bankenes side er ønskelig med en noe bedre lånesikring enn kun sikring i maskiner og tilhørende utstyr.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret gir Helgådal idrettslag garanti som omsøkt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.03.2012 15:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS