Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 10.05.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 10.05.2012
Tid            : 09:00 - 10:45 
Til stede   : 9 medlemmer. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak 50/12. Til stede 8 representanter.      

Det ble etter formannskapets møte befaring ved Kværner Verdal.

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 048/12 Godkjenning av møteprotokoll 19.04.2012 Protokoll
PS 049/12 Min Drøm AS - søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 050/12 Orientering Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 10.05.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Signar Musum FRP Varamedlem Ja Møtte for Berit Musum
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 048/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2012

BEHANDLING:  
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19. april 2012 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 19. april 2012 godkjennes. 

 

 
PS 049/12 Min Drøm AS - søknad om utvidelse av skjenkebevilling til å gjelde utendørs Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2012

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer. 

VEDTAK:    

 1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra NAV Verdal gis det bevilling for utendørs skjenking på avgrenset området for vår/sommerhalvår (perioden 1. mai til 1. september) ut gjeldende bevillingsperiode til 30.06.2012.
 2. Det skal være fri sikt 2 meter fra fortauskant og inn, jfr. skisse. 
 3. Ellers like vilkår som gitt bevilling i formannskapets møte 02.02.12, sak 13/12.

 

 
PS 050/12 
Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 10.05.2012

BEHANDLING:
Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot møtet helt i slutten av denne saken. Til stede 8 representanter.

I slutten av møtet orienterte kommunalsjef velferd, Kristin Bratseth, om samhandlingsreformen og tjenesteavtaler. Denne orienteringen vil bli fulgt opp også i formannskapets møte 29. mai.

Ordfører orienterte om:

 • Oversikt over aksjeselskap der kommunen er medeier og valg av styrer.
 • Bjørnar Skjevik kåret til årets samfunnsentreprenør av SIVA. Mest på grunn av det arbeidet han har lagt ned i Verdal.
 • Samling Byer i Midt-Norge 8. og 9. mai. Diskuterer hvilke saker som kan være felles. Følgende saker ble foreslått: Helse og velferdsteknologi og hvordan vi kan vekte opp verdiskapingsperspektivet.
 • Havneselskapene i Trondheimsfjorden kommet fram til et omforent forslag. Skal behandles i begge havneselskapenes organer. Hvis rådet kommer med positivt vedtak vil dette blir sendt til eierkommunene til vurdering og beslutning.
 • Formannskapets møte 24. mai blir flyttet til 29. mai 2012. 

Rådmann orienterte om:

 • Møte 09.05.12 med arrangører av Vømmølfestivalen. Evaluerte fjoråret og den kommende festivalen.
 • Justiskomiteen kommer i slutten av mai og rådmann skal sammen med Verdal videregående skole og politiet holde foredrag om helhetlige oppvekstplaner og samvirke mellom forskjellige aktører.
 • Regnskap 2011 – utsettes til junimøtet. En del ting må endres, kvaliteten ikke god nok p.t. 

Marit Voll:
Ønsker mer kulturaktivitet i sentrum på lørdager. Det skaper bolyst og trivsel i sentrum og det er en positiv ting med fast kulturaktivitet til fast tidspunkt hver lørdag i sommerhalvåret. Dette må noen organisere og foreslår derfor kulturkontoret som administrator for dette. Ber administrasjonen organisere kulturaktivitet i Jernbaneparken hver lørdag i sommerhalvåret.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.5
Begrunnelse:
Orientering om forhold som går på forretningsmessige forhold og kommunens forhandlingsposisjon.
 
Rådmann orienterte om evt. kjøp av bygning. Formannskapet enig i rådmannens framlegg.

Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 09.11.2020 09:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS