Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 07.06.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 07.06.2012
Tid            : 11:15 - 13:10 
Til stede   : 9 representanter. Marit Voll og Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet under sak 61/12. Til stede: 7 representanter      

Utdelt i møtet: Midt-Norsk Oljeavis nr. 2 mai 2012.

Før formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i VekstTorget.

Sak 62/12 ble behandlet før sak 61/12.
Sak 61/12 ble behandlet før sak 60/12.

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 055/12 Godkjenning av møteprotokoll 29.05.2012 Protokoll
PS 056/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Protokoll
PS 057/12 Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016 Saksframlegg Protokoll
PS 058/12 Vinmonopolet: søknad om fornyelse av salgsbevilling for bevillingsperioden 01.07.2012 - 30.06.2016 Saksframlegg Protokoll
PS 059/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016 Saksframlegg Protokoll
PS 060/12 Orientering Protokoll
PS 061/12 B-sak. Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016 - Protokoll
PS 062/12 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 Saksframlegg med vedlegg
(pdf)
Protokoll

 

Oppmøte formannskapets møte 07.06.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 
 
 
PS 055/12 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:  
Ordfører
fremmet følgende forslag:
Protokoll fra møte 29. mai 2012 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 29. mai 2012 godkjennes. 

 

 
PS 056/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler-2016
 Til toppen av siden   

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal
orienterte om avtalene.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:    
De framforhandlede tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8,9, 10 og 12 mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF godkjennes.

  
 

PS 057/12 Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

  
VEDTAK:

 1. Coop Inn-Trøndelag SA – org. nr. 938 548 005
  Coop Inn-Trøndelag SA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:
   
   Coop Mega Verdal
   Coop Marked Vuku
   Coop Prix Ørmelen
   Coop Prix Vinne
   
  Bevillingen gis i perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:
  Coop Inn-Trøndelag BA v/Unni Storstad som daglig leder.
   
  Styrere og stedfortredere slik:
   
  Coop Mega Verdal 
  Styrer for salgsbevillingen:  Ørnulf Kvello
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen:  Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren:  Ulla Aksnes
   
  Coop Prix Verdal (Ørmelen)
  Styrer for salgsbevillingen:  Rolf Staberg
  Stedfortreder for styreren:  Hege Solli
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen:  Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren:  Hanne Lundgren
 2. Rema 1000 Verdal Anders Juberg AS – org. nr. 976 842 510
  Rema 1000 Anders Juberg AS med Anders Juberg som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikke i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:
  Rema 1000 Verdal Anders Juberg SA med Anders Juberg som daglig leder.
  Styrer for salgsbevillingen: Anders Juberg.
  Stedfortreder for styreren: Jan Juberg.
 3. Rimi Verdal v/ICA Norge AS – org. nr. 931 186 744
  Rimi Verdal v/ICA Norge AS v/daglig leder Ingun Syverstad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1. 
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: ICA Norge AS v/daglig leder Ingun Syverstad.
  Styrer for salgsbevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for styreren: Trine Karin Fjerdingen.
 4. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223
  Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1. 
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.
  Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.
  Stedfortreder for styreren: Stian Røtvold.
 5. Norgesgruppen Meny Midt-Norge – org. nr. 989 917 692
  Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS v/daglig leder Kjell Nustad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:
  Norgesgruppen Meny Midt-Norge AS v/daglig leder Kjell Nustad.
  Styrer for salgsbevillingen: Unni Kummernes.
  Stedfortreder for styreren: Kristin Reistad.
 6. Lars Røstad AS (Rema 1000 Boby’n) – org. nr. 995 517 744
  Lars Røstad AS v/daglig leder Lars Røstad gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1. 
   
  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2016
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:  Lars Røstad AS v/daglig leder Lars Røstad.
  Styrer for salgsbevillingen: Lars Røstad.
  Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.

 
Følgende salgstider gjelder fra bevillingsperioden 01.07.12-30.06.12 for samtlige bevillingsinnehavere, vedtatt i kommunestyrets møte 29. mai 2012 under sak 44/12:

 • Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
 • På dager før søn- og helligdager.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
 • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
 • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.

 
Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken. Alkoholholdig drikke skal tildekkes ved salgstidens slutt.

 

 

 

PS 058/12 Vinmonopolet: søknad om fornyelse av salgsbevilling for bevillingsperioden 01.07.2012 - 30.06.2016
 Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.2012 – 30.06.2016 i sin butikk i Amfisenteret, Jernbanegata11.

 

 

PS 059/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Votering:

 • Pkt. 1 - pkt. 8 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 9 – vedtatt med 6 stemmer – 3 stemte i mot.
 • Pkt. 10 – pkt. 13 samlet – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 14 – vedtatt med 7 stemmer- 2 stemte i mot.

 
VEDTAK:

 1. Mat og Vinhuset Verdal AS – org.nr. 997 498 348
  Mat og Vinhuset AS v/daglig leder Ibrahim Balci gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens 1. og 2. etasje, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 på inngjerdet området på framsiden av lokalet.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: 
  Mat og Vinhuset Verdal As v/daglig leder Ibrahim Balci.
  Skjenkestyrer: Zekeriya Balci.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Helga Tuset.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:  Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 2. China Palace – org.nr. 977 108 985
  China Palace v/ Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: China Palace v/Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Skjenketid:  Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 til kl. 23.00.
  Lørdag:   Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.
  Søndag:   Fra kl. 13.00 til kl. 22.00.
 3. Stiklestad Hotell AS – org.nr. 889 583 002
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes gis alminnelig bevilling for:
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i:
  • Stiklestad Kultursenters lokaler
  • Stiklestad Hotells lokaler.
  • Hotellets overnattingsgjester fra resepsjon for konsumering på hotellrommene, i henhold til § 4.4, 7. ledd i alkoholloven.
  • Molåna
  • Stiklestadir.
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i:
  • Stiklestad Kultursenters lokaler
  • Stiklestad Hotells lokaler
  • Uteservering – område utenfor restauranten. Avgrenset av grusveg.
  • Stiklestadir
   
  skjenking av brennevin i Molånas lokaler til sluttede selskaper.
   
  utendørs skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på uteområdene:
  • Bord og benker utenfor kultursenteret og med inngang til borggård – fysisk merket med grusveg.
  • Bord utenfor Molåna med grense ved oppslagstavle for område, (amfiinngang).
  • Skjenking til sluttede lag på middelaldertunet
   
  skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved sluttede selskaper i følgende lokaler på museumsområdet på Stiklestad:
  • Hærmannshuset
  • Vegvokterboligen
  • Husmannsplassen
  • Almåsstuggu
  • Moxneslåna
  • Kongsstuggu
  • Gjersinghuset
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:
  Stiklestad Hotell AS v/daglig leder Bjørg Aase Aksnes
  Skjenkestyrer:  Sina Anfinnes.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Solveig Indahl.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
 4. Aboteke Restaurantdrift AS – org. nr. 977 189 799
  Aboteke Restaurantdrift AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i Abotekets lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet (permanent plass og sommeroppstillingsplass på framsiden og i bakgården).
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Aboteke Restaurantdrift AS.
  Skjenkestyrer:  Morten Aune
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Tina Mari Stang Krokstad
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 5. Siciliana AS – org.nr. 984 778 384
  Siciliana AS v/ daglig leder Ibrahim Balci gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området på framsiden ved hovedinngang.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Siciliana AS v/daglig leder Ibrahim Balci.
  Skjenkestyrer:  Necati Tavukcu.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ibrahim Balci.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.00
 6. Palermo Verdal AS – org. nr. 996 692 248
  Palermo Verdal AS v/daglig leder Kahram Mahmoud Tamo gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt utendørs skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 innenfor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:  
  Palermo Verdal AS v/daglig leder Kahram Mahmoud Tamo.
  Skjenkestyrer:   Kahram Mahmoud Tamo.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Raad Mohammed Shihab.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alle dager fra kl. 13.00 – 23.00
 7. Coop Inn-Trøndelag SA`s Minsaas Cafè – org. nr. 938 548 005
  Coop Inn-Trøndelag SAs Minsaas Cafè ved Unni Storhaug gis alminnelig bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i kafeens lokaler i 1. etasje, samt bevilling for uteskjenking på et nærmere avgrenset område.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:  
  Coop Inn-Trøndelag SA`s Minsaas Cafe v/Unni Storstad
  Skjenkestyrer:   Karin Klepp
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ivar Kvam Overvik
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Mandag – fredag: Fra kl. 10.00 – 19.00
  Lørdag:  Fra kl. 10.00 – 16.00
 8. Verdal Brød & Cirkus (inkl. Sandvika fjellstue) – org. nr. 989 537 598
  Verdal Brød & Cirkus AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Verdal Brød & Cirkus:
   
  - Restaurant og Storsalen m/backstage i 1. etasje.
  - Speilsalen i 2. etasje.
  - samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område ved siden av hovedinngangen på Tindved Kulturhage.
   
  og bevilling til sluttet selskap ved Sandvika Fjellstue – følgende lokaler:
  - Dagligstue
  - Peisestue 1. etasje
  - Peisestue 2. etasje
  - Konferanserom 2. etasje.
  - Samt uteplass, hageareal i tilknytning til tunet. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Brød & Cirkus AS
  Skjenkestyrer:    Trond Anders Lyngstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Tommy Tangen.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 08.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 9. Stiklestad Golfklubb Drift AS – org. nr. 988 436 380
  Stiklestad Golfklubb Drift AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver:   Stiklestad Golfklubb Drift AS.
  Skjenkestyrer:    
  Tore Halvorsen (under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven).
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  
  Ketil Svartås (under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven).
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 10.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 10. Verdal Hotell AS – org.nr. 996 200 876
  Verdal Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i hotellets lokaler, samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område utendørs.
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell AS.
  Skjenkestyrer:  Asbjørg Jakobsen.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte. (Jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd).
 11. Værdalsbruket AS (Holmen Gård) – org.nr. 920 082 165
  Værdalsbruket v/Anders Børstad gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler ved Holmen Gård:
   
  - Salen, spisestue, jaktstue, peisestue og bibliotek/tv-stue i hovedbygning
  - Grishuset
  - Storsal i driftsbygning 
   
  samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset område. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Værdalsbruket v/daglig leder Anders Børstad.
  Skjenkestyrer:    Bodil Ressem.
  Stedfortreder for skjenkestyreren:  Karianne Musum Sundby.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  For alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl 08.00 – 02.00
  For alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01. 00
 12. Pook Thaimat AS – org. nr. 977 363 280
  Pook Thaimat v/daglig leder Soladda S. Kulstad gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 på avgrenset området utenfor lokalet. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Pook Thaimat AS v/Soladda S. Kulstad.
  Skjenkestyrer:  Soladda S. Kulstad.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Oddleiv Aksnes.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 14.00 til kl. 24.00.
 13. Egil Brenne – org.nr. 869 256 242
  Egil Brenne gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ved Stene spa og kulturgård samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet. 
   
  Bevillingen gis fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016. 
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Egil Brenne.
  Skjenkestyrer:  Egil Brenne.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Åse Stene Brenne.
   
  Skjenketiden godkjennes slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3:  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
 14. Lena Lyngsaunet Alstad (Min Drøm AS) – org.nr. 897 591 332
  Lena Lyngsaunet Alstad gis ikke fornyelse av skjenkebevilling, jfr. Vedtak i sak 44/12 i kommunestyrets møte 29. mai 2012. Der ble det vedtatt bl.a. følgende vilkår:
   
  “Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet til virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, mv. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.”
   
  Begrunnelse:
  I henhold til innsendt forretningsplan er skjenkevirksomheten en liten del av virksomheten. Selve serveringsdelen er regnet ut til å være ca en tredjedel av omsetningen (kaffe, te, kjeks is o.l) Foretakets bransje er i hovedsak salg av interiør, og skjenkebevilling kan ikke anses som naturlig ut fra bransjen. Ut i fra vedtatte vilkår vil da dette ikke anses å være naturlig knyttet til virksomhetens bransje og omsetningsforhold.

 


PS 060/12 Orientering Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om:

 • Antall uttatt i strek i sluttfasen: 52 ISK 196 Verdal 174 i Levanger. Avvikling lokalt veldig bra. Ivaretatt de formelle spillereglene samtidig lagt stor vekt på humør og god tone med streikekomiteens leder. Det er lagt vekt på informasjon fra skole/barnehage til foreldre.
 • Meklingsresultatet - nært det vi har satt av i budsjettet.
 • Foreldrebetaling i streikeperioden vil bli tilbakebetalt.
 • Vegvesen planlegger hvordan det skal skiltes fra E6 til Vera – inngangsportalen i Nasjonalparken.
 • Småbåthavn – møte med Fylkesmannen. Forhåndsuttalelse fra FM kommer.
 • Studietur ungdommens hus – Drammen, Kristiansand og Tønsberg.
 • Intermediærsenter – Undervegsorientering på muligheter, innhold og kostnad i samkommunestyret 14. juni og i kommunestyret 25. juni.
 • Mot-turne avsluttet i Verdal 5. juni
 • Regnskap og årsmelding kommer til behandling 21. juni

Ordfører orienterte om:

 • Avviklet møte med Kværner – orientering om status og utfordringer.
 • Streik – glad vi har avsatt midler til resultatet fra arbeidskonflikten slik at vi slipper innstramminger
 • Landsmøte i Norges pensjonistforbund – 230 delegater – en av dagene avviklet på Stiklestad.
 • Fylkesrådet møte 11.06 – skal behandle handlingsplan for tildeling av spillemidler 2012-2015- Verdal kommune innstilt med 15 mill – tilskudd til den nye flerbrukshallen og svømmehallen – som omsøkt fra vår side.
 • Mye arbeid høringsuttalelser stortingsmeldinger, NOU, regionale saker osv. En kommune må gjøre et utvalg hva vi velger å uttale oss om. Bruker interesseorg. KS til å engasjere seg i de fleste av disse sakene. Verdal kommune velger å gå inn i noen, på bakgrunn av bl.a. pilotarbeid vi har gjort eller andre saker som har spesiell interesse for vår kommune. 

Pål Sverre Fikse stilte slikt spørsmål:
Hvilke kriterier ligger til grunn for utvelgelse på hva vi gir høringsuttalelse på (NOU o.l)?.
 
Svar:
Veldig ofte et ressursspørsmål. Veldig mange henvendelser, spørreundersøkelse og høringer fra departementsnivå. Oftest er det et spørsmål om kapasitet. Utvelgelse går linjen i organisasjonen og kan også diskuteres i rådmannens ledergruppe. Utviklingsstaben i ISK brukes av og til for felles uttalelse for Levanger og Verdal.

 

 
PS 61/12 B-sak. Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Saksframlegg ble utdelt i møtet. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, jfr. Offentleglova § 13.

Marit Voll og Anne Grete Valbekmo fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne saken. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte i mot.
 

VEDTAK:
Abdul Shakoor v/Deera Restaurant og Bar AS får forlenget sin skjenkebevilling for perioden 01.07.2012 – 30.06.2015, med det vilkår at det vil bli lagt fram sak om inndragning hvis nye straffbare forhold eller det som etter myndighetshavers vurdering er vesentlig brudd på bevillingspremissene avdekkes.

Følgende vilkår gjelder:
Alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler samt bevilling for uteskjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 på avgrenset området utenfor lokalet.

Bevillingen gis med forbehold fra 1. juli 2012 til 30. juni 2016.

Formannskapet godkjenner som:
Bevillingsinnehaver: Abdul Shakoor.
Skjenkestyrer:  Ole Martin Michelsen
Stedfortreder for skjenkestyreren: Muhammad Sharif.

Skjenketiden godkjennes slik:
Skjenketid: 
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

 
PS 62/12 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2013 - 31. desember 2016 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 07.06.2012

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over hvert utvalg med følgende resultat:
 
Meddommere til Inntrøndelag Tingrett:

 • Utvalg kvinner – enstemmig vedtatt.
 • Utvalg menn – enstemmig vedtatt.

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.

 • Utvalg kvinner: - enstemmig vedtatt.
 • Utvalg menn – enstemmig vedtatt.

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Meddommere til Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg kvinner:

 1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 2. Gruppeleder Inge Åse L. Evenmo
 3. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
 4. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 5. Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen
 6. Lektor Rønnaug Aune
 7. Psyk. helsearbeider Kjellrun L. Myhre
 8. Gårdbruker/husmor Arnhild Grindberg
 9. Rådgiver Inga Astrid Hildrum
 10. Sykepleier Laila Fikse Enes
 11. Skolefaglig ansvarlig Trude Holm
 12. Lærer Annlaug Evensen Woll
 13. Journalist Marit Arnesen Veimo
 14. Rådgiver Anette Tiller (utd.vernepleier)
 15. Avd.leder Trine Lise Valstad
 16. Uførepensjonist Eli Kluken Moene
 17. Kunderådgiver Christina Waade Thomassen
 18. Lærer Bente Malmo
 19. Spesialsykepleier Rita Lande Høyby
 20. Sykepleier Kjersti Braarud
 21. Skoleassistent Trine Wågø Olsen
 22. Student Marte Haugrud
 23. Førskolelærer Liv Inger Holmli Borgen
 24. Sekretær Rita Pedersen Holmen
 25. Pensjonist Anne Grete Lindstrøm Vagle
 26. Virksomhetsleder Sølvi Melvold
 27. Pensjonist Turid Prestvik
 28. Gårdbruker Hanne Sende

Utvalg menn:

 1. Ingeniør Harry Halland
 2. Brannsjef Arnstein Kvelstad
 3. Annonsekonsulent Magne Norum
 4. Bedriftssykepleier John L. Løseth
 5. Vernepleier Kjell Ove Rotmo
 6. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
 7. Pensjonist Knut Wass
 8. Sjåfør Sturla Martin Østgård
 9. Pensjonist Ingolf  Dillan
 10. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 11. Selvst. næringsdr. Lars Gunnar Marken
 12. Info.sjef Dagfinn Brendmo
 13. Bedriftseier Jonny Myhre
 14. Avd.leder Joar Harry Aksnes
 15. Rådgiver Håkon Lyngsmo
 16. Senterleder Rune Storstad
 17. Prosjektleder Knut Gunnar Brenne
 18. Trafikklærer Kåre Norum
 19. Regnskapsfører Roar Forbord
 20. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
 21. Pensjonist Tor-Petter Abelsen
 22. Gårdbruker Arvid Woll
 23. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
 24. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
 25. Selvst. næringsdrivende Arne Espen Dillan
 26. Førstesekretær Bjørn Lyngsmo
 27. Kokk Tor Kolås
 28. Prosessoperatør Arild Johansen

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating Lagmannsrett.
Utvalg kvinner:

 1. Daglig leder Kari Woll
 2. Husmor Arnhild Oline Brustad
 3. Salgs- og markedssjef Ingegerd Kvernmo Eggen
 4. Lærer Elbjørg Holmvik
 5. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
 6. Sekretær Unni Haugdal
 7. Nestleder Trine Wohlen
 8. Lærer/avd.leder Åse Storholmen
 9. Sosialkonsulent Berit Musum
 10. Prosjektleder Vigdis Haldorsen
 11. Sykepleier Lillian Bjørklund 
 12. Personalkonsulent Astrid Larsen
 13. Sykepleier Tove Musum Sæbø
 14. Avdelingsleder Margit Nøstvik
 15. Tilrettelegger for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
 16. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll

Utvalg menn:

 1. Daglig leder Jon Sellæg
 2. Økonomileder Aage Rostad
 3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 4. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
 5. Økonomikonsulent Knut Langdal
 6. Lærer Johan Rune Ward Schei
 7. Virksomhetsleder John Olav Larsen
 8. Assistent i skole/SFO Svenn Edgar Balgård
 9. Stipendiat Jon Marius Vaag Iversen
 10. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
 11. Pensjonist Erik Øien
 12. Bankfunksjonær John Vatterholm
 13. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
 14. Sjåfør Gjermund Eriksson
 15. Rådgiver John Solvold
 16. Pensjonist Modulv Slapgaard

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Avd.ingeniør Bjørn Erik Haug
 2. Bonde/barnehageass. Åse Smulan
 3. Barnepleier Marit Voll
 4. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
 5. Brukerstyrt pers. assistent/avisbud Berit Gustad Nessø
 6. Assistent/student Inga Berit Lein
 7. Gårdbruker Trygve Hofstad
 8. Bonde Siri Gunn Vinne
 9. Gårdbruker Nils Hallem
 10. Uførepensjonist Jostein Dahle
 11. Folkevalgt/gruppeleder Tomas Iver Hallem
 12. Pensjonist Erling Kvernmo
 13. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
 14. Bonde Knut Voll
 15. Pedagogisk leder Eivind A. Grande Gudding
 16. Bonde Inge Skavhaug
 17. Butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
 18. Gårdbruker/hjelpepleier Unni Tiller Baumfelder
 19. Gårdbruker Randi Steinsli
 20. Rådgiver Birgitte Skjørholm Dillan
Publisert: 10.12.2010 10:44 Sist endret: 14.05.2021 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS