Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

58/12 - Salgsbevilling-Vinmonopolet

Vinmonopolet: søknad om fornyelse av salgsbevilling for bevillingsperioden 01.07.2012 - 30.06.2016

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2011/8075 - /U63

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.06.2012 58/12

 
Rådmannens forslag til vedtak:
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.2012 – 30.06.2016 i sin butikk i Amfisenteret, Jernbanegata11.
 

  Vedlegg:
  Ingen.
   

  Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
  Ingen. 
   

  Saksopplysninger:
  AS Vinmonopolet har i søknad datert 3. oktober 2011 søkt om fornyelse av sin bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i sin butikk i Amfisenteret, Jernbanegata 11, 7650 Verdal.

  Søknaden er oversendt lensmannen og NAV til uttalelse.

  Lensmannen og NAV har ikke innvendinger mot at bevilling gis.

  Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalgssteder fastsettes av departementet. Departementet kan bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første hverdager.

  Åpningstiden bestemmes av alkohollovens § 3-4. Det er en forutsetning at det er tillatt å selge øl under 4,7 % i kommunen i den åpningstiden som er bestemt for AS Vinmonopolet, jfr. Alkohollovens § 3-7.

  Salg fra AS Vinmonopolets utsalgssteder kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

  Salg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

  Krav om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet.

  Rådmannen tilrår at salgsbevillingen fornyes for bevillingsperioden 01.07.2012-30.06.2016.

  Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.06.2012 12:10
  Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
  Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
  Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS